Babik grudzień 2021

Ciekawe tematy z Garwolina

640 560 zł na realizację programu ''Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''

Dodano:
garwolin - 640 560 zł na realizację programu ''Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''

Powiat Garwoliński otrzymał z Funduszu Solidarnościowego kwotę 640 560 zł na realizację programu ''Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' – edycja 2022.


Z dofinansowania w ramach programu będzie mogło skorzystać 25 osób z niepełnosprawnością, w tym 10 dzieci, 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 5 osób ze stopniem umiarkowanym.

Cel Programu

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Na co można przeznaczyć wsparcie z programu?

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla asystentów. Środki z programu przeznaczone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie.
Do tego dochodzi koszt ubezpieczeń asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem samorządu.

REKLAMA:


Kto może liczyć na wsparcie z programu?
    • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
    • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Realizacja
Program w Powiecie Garwolińskim będzie realizowany
od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26,
tel. 25 682 43 19


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.