KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Środki na drogę Pilawa - Parysów i Szpital Mazowiecki w Garwolinie

Dodano:
garwolin - Środki na drogę Pilawa - Parysów i Szpital Mazowiecki w Garwolinie

Środki na remont drogi Pilawa - Parysów i Szpital Mazowiecki w Garwolinie znalazły się w planie wydatków Mazowsza w 2022r. Po raz trzeci mieszkańcy Mazowsza będą mogli także zgłosić swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Największa pula środków w 2022 r. przeznaczona zostanie na inwestycje. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego tegoroczny program inwestycyjny przedstawia się wyjątkowo ambitnie. – Ponad 30 proc. naszego budżetu to środki na inwestycje. Ze względu na pandemię gros z nich przeznaczymy na modernizacje i doposażenie szpitali. Największą inwestycją w subregionie siedleckim będzie modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce. Na realizację tego projektu dwukrotnie ubiegaliśmy się o wsparcie w ramach programu rządowego. Niestety, projekt nie znalazł uznania w oczach rządzących. Nadal będziemy inwestować też w drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wsparcie z budżetu województwa mogą liczyć także nasze spółki kolejowe. Po raz kolejny uruchomimy również programy wparcia dla mazowieckich samorządów lokalnych, na które przeznaczymy blisko 230 mln zł.

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł, z tej puli 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2022 r. wyniesie blisko 884 mln zł.

Jak zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego to optymistyczny, a zarazem bardzo ambitny budżet województwa mazowieckiego. – W tym roku po raz pierwszy wysokość dochodów z tytułu podatku CIT oszacowało Ministerstwo Finansów. Mamy nadzieję, że te wyliczenia się sprawdzą i będziemy mogli zrealizować szereg ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, jak chociażby rozbudowa Szpitala w Siedlcach czy budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie – wymienia. – Wśród zadań drogowych zaplanowanych na ten rok znalazły się m.in. budowa tunelu drogowego w Sulejówku czy przebudowa drogi wojewódzkiej w Sokołowie Podlaskim.
Największe planowane na 2022 r. inwestycje w subregionie siedleckim
    • 65 mln zł na zdrowie
Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie siedleckim w 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 65 mln zł. Z uwagi na kolejne fale pandemii samorząd województwa będzie kontynuował także realizację unijnego projektu covidowego, którego wartość to 480 mln zł. Do tej pory placówki medyczne z subregionu siedleckiego otrzymały aparaturę medyczną, wyposażenie, środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji o wartości ponad 54 mln zł.

REKLAMA:


W zaplanowanych inwestycjach znalazły się:
      - modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – 780 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 1 mln zł);
       - budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja – 356 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 413 tys. zł);

REKLAMA:


    • 70,4 mln zł na drogi
Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódzkich w subregionie siedleckim i w powiecie mińskim samorząd województwa przeznaczy w 2022 r. ponad 70,4 mln zł, w tym blisko 27 mln zł na remonty i utrzymanie dróg. – Ten rok będzie dla nas bardzo pracowity. W subregionie siedleckim prowadzić będziemy prace na ponad 42 kilometrach dróg – mówi Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. – Prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego na drodze 698 w Stoku Lackim będą kontynuowane. Niezwykle ważnym zadaniem będzie przebudowa drogi nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do wyprowadzenia wód opadowych w Alei 550-Lecia w Sokołowie Podlaskim. W tym roku na to zadanie zabezpieczyliśmy kwotę 12 mln zł, ale łączny koszt tej inwestycji to 25 mln zł. Musimy pamiętać, że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne, szczególnie budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej, których nie widać gołym okiem. Jednak inwestycje tego typu nie tylko poprawiają bezpieczeństwo użytkowników, ale dzięki dobremu systemowi odwodnienia jezdnia nie ulega degradacji w tak szybkim tempie – dodaje.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazł się remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku 3,6 km na terenie gmin Pilawa i Parysów – 5,6 mln zł.
       

    • 12,5 mln zł na kulturę
Na rozbudowę i modernizację instytucji kultury w subregionie siedleckim władze Mazowsza przeznaczą ponad 4,5 mln zł. Planowane inwestycje to:


W 2022 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Blisko 8 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

229 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. W 2022 r. będzie to ponad 229 mln zł. Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł zostanie przeznaczonych na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawią się również nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wsparcia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia rad seniorów.
    • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 142 mln zł;
    • Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
    • Mazowsze dla czystego powietrza – 9 mln zł;
    • Mazowsze dla działkowców – 2 mln zł;
    • Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
    • Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
    • Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
    • Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł
    • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic – 1 mln zł;
    • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – 1 mln zł.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

2022 r. Oficjalnie Rokiem olewania zimowego utrzymania dróg (, #IP f909846273) Odpowiedz

Super wieści, włodarze podzielili budżet... będzie się czym żywic dla pociotków, kumotrów, szwagrów, znajomych i wszelkiej maści pobratymców. Zima 2022: dróg się nie odśnieża, nie posypuje. W mieście lodowiska na wszystkich bocznych ulicach, większość dróg powiatowych to samo... nie wspomnę już od skandalu z drogami związanymi z S-17, tam GDDKiA oficjalniej wali głupa, a ludzie wala do rowu. Cieszmy się, Jest Super, Jest Super, Jest Fantastycznie.