KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Inwestycje Powiatu Garwolińskiego w 2022r.

Dodano:
garwolin - Inwestycje Powiatu Garwolińskiego w 2022r.

Tegoroczny budżet samorządu Powiatu Garwolińskiego to 175 mln zł, z czego prawie 46 mln stanowią wydatki inwestycyjne. Na drogi, w tym roku powiat przeznaczy 28 mln zł. Sprawdź najważniejsze inwestycje w 2022r.

21 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Garwolińskiego jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2022. W przyjętym jeszcze w listopadzie przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego projekcie budżetu ustalono dochody na poziomie ponad 164 mln. zł, zaś wydatki wyniosą nieco ponad 175 mln. złotych. Rok 2022 będzie rokiem wyjątkowy, bowiem wydatki na inwestycje zaplanowano na poziomie niespotykanym w dotychczasowej historii powiatu garwolińskiego, przekraczając kwotę 46 mln. zł, z czego na inwestycje drogowe ponad 28 mln. zł.

Samorząd będzie również inwestował w placówki oświatowe, bazę sportową, bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia, w ramach której szpital powiatowy zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt. Wsparcie otrzyma transport zbiorowy. Przyjęty budżet jest ambitny, a przy jego konstrukcji Zarząd Powiatu chciał wykorzystać nadarzającą się perspektywę pozyskania dużych środków finansowych rządowych, jak również unijnych na inwestycje potrzebne mieszkańcom naszego powiatu.
-Tak jak podkreślałem będzie to budżet bardzo ambitny, ale również ze względu na panującą sytuację globalną nieprzewidywalny w realizacji. Dziękuję pani skarbnik Jolancie Zawadce za pracę jaką włożyła w przygotowanie projektu budżetu. Dziękuję koleżance i kolegom z Zarządu Powiatu za pracę w konstrukcji przyszłorocznego budżetu. Szczególne podziękowania kieruje dla wszystkich radnych, którzy na merytorycznych komisjach włączyli się w prace nad przedłożonym projektem. Jestem przekonany, że nasza wspólna praca będzie skutkować dalszym dynamicznym rozwojem powiatu garwolińskiego – podsumował starosta Mirosław Walicki podczas omawiania budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

REKLAMA:


Inwestycje w 2022r.

Drogi i mosty
Jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska - Trzcianka w km 0+000-6+410 (2 mln 146 tys. zł), przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970 (3 mln 87 tys. zł) i budowa mostu na Wiśle (1 mln 604 tys. zł).
W budżecie znajduje się także ogólna pozycja 18 mln na zadania drogowo-mostowe (więcej niebawem).Samorządowy zakład budżetowy otrzyma 1 mln zł na modernizację części hotelu na funkcję biurową. Samorząd przyzna 250 tys. zł dotacji PSP na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. 200 tys. pochłonie rozbudowa budynku ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Na modernizację systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnem samorząd przeznaczył 200 tys. zł.

Duże środki dla szpitala
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych to koszt 1 mln zł. Na zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 samorząd wyda 4 mln 76 tys. zł (więcej niebawem).

Wybudują placówkę w Izdebnie
Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej w Izdebnie i jej wyposażenie pochłoną 3 mln 300 tys. zł.

Wydatki na kulturę fizyczną

Na budowę hali sportowej w Żelechowie samorząd wyda 200 tys. zł. Wyczekiwana budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem pochłonie 2,5 mln zł. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem oraz remont sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie pochłoną 3 mln 820 tys. zł. Na budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack) samorząd przeznaczy 225 tys. zł.
Dokumentacja projektowa nowej strzelnicy w powiecie będzie kosztowała do 200 tys. zł.

Źródło: FB Powiat Garwoliński/ własne


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.