Wiadomości z Garwolina

23 mln zł z UE na inwestycje w gminie Maciejowice

Dodano:
garwolin - 23 mln zł z UE na inwestycje w gminie Maciejowice

Budowa wału przeciwpowodziowego w gminie Maciejowice oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy to inwestycje, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymały ponad 23 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.


Drugi etap przebudowy wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły

W gminie Maciejowice przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy kl. II na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska. Jest on częścią obwałowania o łącznej długości 26,75 km, stanowiącego zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Maciejowickiej. Prace obejmą: roboty ziemne przebudowy korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienie korpusu wału matą bentonitową na całej jego długości i uszczelnienie podłoża wału przesłoną przeciwfiltracyjną w stopie skarpy odwodnej. Zaplanowano również przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego doliny Maciejowickiej.

Tytuł projektu: Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040+26+900
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Całkowita wartość projektu: 27 913 583,75 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 22 330 867,00 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy

Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy obejmą modernizację centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W ramach inwestycji zaplanowano ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i ocieplenie ścian zewnętrznych. Projekt przewiduje wymianę okien zewnętrznych i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym poprawią się warunki pracy i nauki dla uczniów i nauczycieli.


Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy
Beneficjent: Gmina Maciejowice
Całkowita wartość projektu: 2 212 737,15 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 343 185,43 zł
Działanie: 12.1 REACT – EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

REKLAMA:zdjęcia: Janina Ewa Orzełowska


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 10

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.