KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

1 mln 419 tys. dla miasta Łaskarzew i gminy Trojanów na drogi

Dodano:
garwolin - 1 mln 419 tys. dla miasta Łaskarzew i gminy Trojanów na drogi

Umowy na dofinansowanie modernizacji dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisali przedstawiciele gminy Trojanów i miasta Łaskarzew. Uroczystość podpisania umów z udziałem wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, odbyła się 28 kwietnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli również posłowie na Sejm: Daniel Milewski oraz Grzegorz Woźniak.


Dofinansowanie na modernizację  dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała gmina Trojanów – umowa na kwotę ponad 319 tys. zł, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszyna i miasto Łaskarzew - umowa na kwotę ponad 1,1 mln zł, na budowę drogi gminnej przy ul. Przychód w Łaskarzewie.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.
Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:
    • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
    • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
    • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i  gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
    • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
    • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
    • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

REKLAMA:


Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorządy z województwa mazowieckiego otrzymają w 2022 r. dofinansowanie na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych w kwocie 300 800 909,17 zł. Dofinansowaniem na chwilę obecną objęte zostaną 162 zadania, z czego 17 zadań to zadania wieloletnie kontynuowane, a 145 to zadania, których realizacja rozpocznie się w 2022 r. Kolejne zadania ,znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać dofinansowane w przypadku wystąpienia oszczędności.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2021 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 896 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019- 2021 to prawie 1 200 km, ponadto dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 359 przejściach dla pieszych, w tym 257 istniejących i 102 nowoprojektowanych.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 7

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Rolnik z PiS (, #IP 78dfcea46f) Odpowiedz

dziękujemy PiSowi. Od lat nie płaciliśmy tak niskich podatków. Gdyby nie Putin i Tusk bylibyśmy najbogatszym krajem na świecie. Ja i moja rodzina zawsze będziemy głosowali na PiS

.. (, #IP b2cc8241d2) Odpowiedz

100/10 w punkt i jakże życiowo to zostało ujęte.

(, #IP 1da8ed131a) Odpowiedz

dobre :) jeżeli jednak to nie żart, to zalecany odpoczynek od tvp, straty szarych komórek znaczne, ale przynajmniej nie powinno się pogorszyć