KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Miasto Łaskarzew korzysta z usług doradczych

Dodano:
garwolin - Miasto Łaskarzew korzysta z usług doradczych

Miasto Łaskarzew od 2019r. wydało ponad 110 tys. zł na usługi doradcze i pomoc w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do realizacji inwestycji. Burmistrz Łaskarzewa Anna Laskowska zaznacza, że pomoc doradcy jest dla miasta bardzo ważna i niejako „rekompensuje” brak zastępcy burmistrza.

Miasto Łaskarzew od 2019r. korzysta z usług doradczych firmy zewnętrznej. Najwięcej, bo 76 tys. zł samorząd wydał w 2020r. -  Idea była taka, że zatrudniamy go (doradcę – przyp. red.) po to aby wspierał swoimi umiejętnościami urząd w realizacji strategii przyjętej wraz z radą miasta to jest: skupienie się przede wszystkim na projektach, na które uzyskamy dofinansowanie z zewnątrz - tak sekretarz miasta Łaskarzew Henryk Dąbrowski przedstawia stanowisko burmistrz miasta Łaskarzew Anny Laskowskiej. - Współpraca z doradcą nie wynika z braku kompetencji pracowników urzędu, tylko z liczby obowiązków, jakie w tym momencie powstają. Doradca jest nam potrzebny na czas określony - to jest zwiększonych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i ich racjonalnego i maksymalnego wykorzystania – dodaje.

W 2020r. na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - "Wniosek o dofinansowanie, Studium wykonalności Inwestycji” i innych niezbędnych załączników wymaganych na etapie przygotowania aplikacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP, samorząd zapłacił firmie zewnętrznej prawie 21 tys. zł. I wystawił 9 faktur, prawie miesiąc w miesiąc na kwotę 4920 zł oraz jedną na kwotę 6 tys. 150 zł – wszystko na „usługę doradczą”.

REKLAMA:


Jak tłumaczy to burmistrz Łaskarzewa?
- Jego praca (doradcy – przyp. red.) to także podpowiedzi, inspiracje, różne porady, czasem brakujące sformułowanie, nowe spojrzenie na złożone sprawy. Pomaga nam w różny sposób, wielu aspektach. Wspólnie procedowaliśmy m.in. kwestię porozumień pomiędzy miastem a przedsiębiorcami dotyczących partycypacji w kosztach budowy kanalizacji. Stąd sformułowania o „usługach doradczych”. Urząd nawiązał współpracę z doradcą w 2019r., po tym jak pojawiły się różne problemy wodociągowo-kanalizacyjne. Pan Malinowski wniósł potrzebną nam od zaraz wiedzę, doświadczenie, nową energię. Należy również dodać, że wraz z nowymi funduszami zwiększyły się obowiązki urzędu w tym osób związanych z ich obsługą m.in.: pisaniem wniosków, przetargami i prowadzeniem inwestycji – zaznacza włodarz cytowana przez Dąbrowskiego.

Burmistrz zaznacza, że miastu brakuje zastępcy burmistrza.
- Nie ukrywamy, że w tej sytuacji odczuwamy brak zastępcy burmistrza i osób, które tylko zajmowałyby się tylko przygotowaniem i sporządzaniem wniosków oraz przetargami i inwestycjami. Te ograniczenia uzupełnia nasz doradca, koszt jego zatrudnienia biorąc również pod uwagę jego mobilność i dyspozycyjność są mniejsze niż zatrudnienia na stałe doświadczonego i przygotowanego pracownika – podkreśla.

Firma zewnętrzna pomagała miastu również w przygotowaniu innych dokumentacji i udzielała porad w 2019, 2021 i bieżącym roku.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.