KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Polacy mają pracować dłużej. Kamienie milowe zakładają pewne zachęty

Dodano:
garwolin - Polacy mają pracować dłużej. Kamienie milowe zakładają pewne zachęty

W dokumencie widniejącym na stronie Komisji Europejskiej czytamy, że rząd w ramach tzw. kamieni milowych ma podjąć działania w celu zatrzymania osób w wieku emerytalnym na rynku pracy. Ma to się odbyć poprzez różnego rodzaju zachęty.


„Kamienie milowe” są wpisane przez nas, to my je proponowaliśmy – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w TVP.Jednym z takich kamieni jest efektywny wiek emerytalny zapisany w dokumencie widniejącym na stronie Komisji Europejskiej, datowanym na 1 czerwca 2022. Sama fraza „effective retirement age”  powtarza się aż 8 razy i jest omawiana na kilku stronach dokumentu.
To co jest w piśmie kłóci się ze słowami rzecznika rządu, ponieważ czytamy w nim o krajowych-specyficznych zaleceniach wydanych dla Polski. Można to zrozumieć, że ktoś je Polsce zaproponował.

Już na pierwszej stronie dokumentu widnieje: „Komponent odnosi się ponadto do:
...Zalecenie szczegółowe nr 2 z 2019 r. dotyczące adekwatności przyszłych świadczeń emerytalnych oraz stabilności systemu emerytalnego, w szczególności poprzez podejmowanie działań na rzecz zwiększenia efektywnego wieku emerytalnego”.

Można też wywnioskować, że rekomendacje KE sięgają… już 2019r.

REKLAMA:


W dokumencie czytamy:
Nadrzędnym celem reformy jest zwiększenie zdolności i motywacji pracowników do pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. W tym celu zachęta podatkowa powinna być wdrażana dla osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, ale wolą nie przechodzić na emeryturę i kontynuować pracę. W ciągu dwóch lat od wprowadzenia ulgi podatkowej raport oceniający jej wpływ na faktyczny wiek emerytalny ma być opublikowany.
Reforma polegać będzie na przyjęciu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz oceny tego środka. Nowelizacja zmniejszy od 2023 r. podatek dochodowy dla osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, ale nie chcą przejść na emeryturę i kontynuować pracę. Pracownicy mieszczący się w I przedziale podatku dochodowego (85 528 zł w 2021 r.) oraz zarabiający nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce będą zwolnieni z podatku dochodowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych ma podlegać obniżeniu dla pozostałych pracowników z wyższymi zarobkami, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, ale nie przechodzą na emeryturę i kontynuują pracę. Dzięki tej zachęcie podatkowej podatnicy będą zarabiać dodatkowe kwoty odpowiadające kwocie niezapłaconego podatku dochodowego, które mają zachęcić ich do przedłużania kariery.
W ciągu dwóch lat od wprowadzenia powyższego środka należy sporządzić sprawozdanie - ocenić wpływ zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych na efektywny wiek emerytalny. Analizuje ono wpływ na uczestnictwo w rynku pracy, na trwałość (systemu) emerytalnego, finansów publicznych i równości płci. Wdrażanie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2024 r."


Tyle mówi dokument. Jednak czy ulgi podatkowe będą wystarczyć? Trudno powiedzieć… Mozę będzie tak, że zbyt niskie waloryzacje emerytur i drożyzna po prostu wypchną starsze osoby na rynek pracy, ale nie każdy znajdzie coś dla siebie w wieku ponad 60 czy 65 lat...


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.