Wiadomości z Garwolina

Droga w Zakąciu zostanie zmodernizowana

Dodano:
garwolin - Droga w Zakąciu zostanie zmodernizowana

8 lipca członkinie zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska podpisały umowę z przedstawicielami gminy Garwolina na modernizację drogi gminnej w Zakąciu. Zadanie, według założeń, ma kosztować około 240 tys. zł.Ponad 3,8 mln zł na modernizacje 26 dróg gminnych i dojazdowych

Władze Mazowsza przyznały dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280, z czego 266 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł. W powiatach mińskim i garwolińskim wsparcie w wysokości ponad 3,8 mln zł otrzyma 26 inwestycji drogowych.

W latach 1999-2021 władze regionu przeznaczyły blisko 350 mln zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotacjami objęto ponad 5,6 inwestycji.

Z programu skorzysta również gmina Garwolin. Przebudowa drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakącie ma się odbyć w km 0+810 – 1+470. Samorząd województwa dołoży do zadania 119 tys. zł, a gmina wyłoży około 120 tys. zł.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.