Ciekawe tematy z Garwolina

Dojedziemy szybciej do Torunia

Dodano:
garwolin - Dojedziemy szybciej do Torunia

GDDKiA podpisała dwie umowy z konsorcjum TPF (lider) i Databout (partner), które opracuje dokumentację przygotowawczą dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Wartość prac to ponad 22 mln zł.


Jeszcze w czerwcu GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty w podzielonym na dwie części przetargu na dokumentację dla odcinka drogi S10. Z prawa do odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) skorzystał jeden z uczestników przetargu. W lipcu zapadł wyrok KIO, w wyniku którego podtrzymano ogłoszony wcześniej wybór, dzięki czemu możliwe było podpisanie umów z wykonawcą.

Nowe połączenie między województwami

Zadaniem projektantów będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla dróg ekspresowych S10 oraz fragmentu S50 (DK50 - S7). Przetarg i realizację dokumentacji podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego. Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60. Wykonawca STEŚ na obie części trasy przygotuje materiały i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej. W sumie na wykonanie całości przedmiotu umów wykonawca ma 44 miesiące, w tym na złożenie wniosku o DŚU 29 miesięcy.

W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie to około 100 km nowego ekspresowego połączenia drogowego między dwoma województwami i około 20 km S50.

S10 połączy się z OAW
Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują 24 km drogi S10. W czerwcu ub. roku GDDKiA złożyła wniosek o wydanie DŚU dla powstania 40-kilometrowego odcinka S10 Wyrzysk - Bydgoszcz. W dalszym ciągu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy trwa rozpatrywanie wniosku.

Podpisując 6 maja br. umowy na projekt i budowę GDDKiA rozpoczęła realizację dwóch odcinków S10. Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 oraz Solec - Toruń Zachód, o łącznej długości 30 kilometrów. Wartość obu kontraktów to ponad 836 mln zł. Wykonawcy obu odcinków rozpoczęli inwentaryzację przyrodniczą i prace projektowe.

REKLAMA:


W sprawie odcinka Emilianowo - Solec, o długości 8,6 km, GDDKiA wskazała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę. Z możliwości odwołania do KIO skorzystali pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu. W maju GDDKiA złożyła skargę na wyrok KIO w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Warszawie. 1 sierpnia br. sąd ogłosił wyrok uwzględniający skargę GDDKiA. Wkrótce, po zakończeniu kontroli uprzedniej przetargu oraz dostarczeniu gwarancji przez wykonawcę,GDDKIA będzie mogła podpisać umowę.

W czerwcu GDDKiA zaprosiła do podpisania umowy wyłonionego w przetargu wykonawcę 12-kilometrowego odcinka Toruń Zachód - Toruń Południe. Do złożenia podpisów jednak nie doszło w związku z czym prowadzone są  rozmowy z następnym w kolejności oferentem uczestniczącym w przetargu. W sumie w przetargu bierze udział siedmiu wykonawców, z czego jedna oferta została odrzucona.

Decyzją rządu z czerwca 2020 r., S10 Bydgoszcz - Toruń powstanie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Całą 50-kilometrową drogą ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń pojedziemy w połowie 2026 roku.

Dalej w kierunku Warszawy S10 będzie mieć wspólny 35-kilometrowy przebieg z autostradą A1. W związku z prognozowanym zwiększeniem natężenia ruchu na A1, również przez przeniesienie w przyszłości ruchu tranzytowego relacji Szczecin - Warszawa z A2, GDDKIA planuje dobudować trzeci pas ruchu. W styczniu br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji dla prac przygotowawczych dla rozbudowy autostrady A1 na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Ogłoszenie przetargu na dokumentację planowane jest jeszcze w tym roku. Zakres prac przygotowawczych obejmuje ponadto opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz jej uzyskanie.

W sumie droga S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie mieć około 180 km długości. W okolicy Naruszewa połączy się z planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Na początku lipca GDDKIA podpisałą umowy na opracowanie dokumentacji STEŚ dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu OAW, które połączą S10 z S7 na południe od Warszawy.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.