Wiadomości

Najzdolniejsi otrzymali stypendia

Dodano:
garwolin - Najzdolniejsi otrzymali stypendia

3 listopada w sali konferencyjnej przy Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najbardziej uzdolnionych i osiągających wybitne wyniki w nauce uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu garwolińskiego. Stypendia przyznane zostały przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego, a uczniowie odebrali je z rąk starosty Marka Chciałowskiego i dyrektora Wydziału Edukacji Jerzego Duchny.

W uroczystości udział wzięli również rodzice nagrodzonej młodzieży, ich nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.


Uroczystość otworzyło krótkie powitanie zebranych przez Jerzego Duchnę, po czym dyrektor głos przekazał staroście Markowi Chciałowskiemu. Włodarz w swojej wypowiedzi podkreślił wielką wagę wykształcenia i dążenia do sukcesów, po czym podziękował wyróżnionym uczniom za odwagę, wytrwałość i wysiłek włożony w naukę oraz godzenie jej z życiem rodzinnym i prywatnym. Podziękowania za wsparcie otrzymali również rodzice i wychowawcy zgromadzonej młodzieży.

Każdy ze stypendystów przy odbiorze nagrody otrzymał chwilę na wypowiedzenie się o sobie, o swoich zainteresowaniach oraz planach na przyszłość.

REKLAMA:


Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie oraz poczęstunek.   

Stypendia otrzymali:
- Sylwia Chrzanowska (IV klasa technikum ekonomicznego) oraz Wiktoria Przybysz (III klasa liceum ogólnokształcącego) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Nikodem Majewski (IV klasa technikum informatycznego) oraz Piotr Rodak (IV klasa technikum elektrycznego) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
- Jakub Pałysa (II klasa liceum ogólnokształcącego) oraz Dawid Dzadz (II klasa liceum ogólnokształcącego) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
-  Angelika Kutwińska (IV klasa technikum żywienia i usług gastronomicznych) z Zespołu Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem
- Paweł Paziewski (III klasa liceum ogólnokształcącego) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie
- Michał Majek (III klasa liceum ogólnokształcącego) z Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie
- Magdalena Ślińska (IV klasa technikum geodezyjnego) i Przemysław Krawczyk (IV klasa technikum geodezyjnego) z Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych w Żelechowie.

Stypendium mogli otrzymać uczniowie mający średnią ocen na świadectwie promocyjnym nie niższą niż 5.00, lub będący laureatami co najmniej na szczeblu krajowym konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych, albo wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre. Uczeń spełniający przynajmniej jeden z powyższych warunków powinien posiadać za ostatni rok szkolny co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 
Oprócz tego uczeń, który chciał uzyskać stypendium powinien aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu uczniowskiego, lub przyczyniać się do promocji powiatu m. in. poprzez udział w innych niż przedmiotowe konkursach i przeglądach na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym, lub pomagać innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 41

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

W zestawieniu Siedlce - Mińsk Mazowiecki - Garwolin... (, #IP ef4133209a) Odpowiedz

Jak wypada Garwolin w rozwoju i inwestycjach na tle innych miast dawnego województwa siedleckiego? Według mojej opinii bardzo źle! To oznacza, że Garwolin ma niekompetentnych gospodarzy słabo starających się o finanse i rozbudowę Garwolina. Wystarczy porównać goszcząc w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim czy Sokołowie Podlaskim i po powrocie do Garwolina smutek ogarnia, korki niemal każdego dnia od strony koszar, a Garwolin opiera się głównie w okręgu na jednym skrzyżowaniu ul.Długa z ul.Kościuszki i brakuje tyko odchodów krów na ulicy jak to było kilka lat wstecz. Czym zatem zajmują się włodarze miasta Garwolin i Starostwo włącznie z posłem Woźniakiem? Przecinaniem wstęgi bo oddano kilka metrów chodnika tu i ówdzie podaję tak dla przykładu. Widzimy w mediach miejscowych uczestnictwo przy herbatce z okazji obchodów rocznicy takiej czy innej i tak etc., etc. ... Gdzie pozyskiwanie funduszy i rozwój naszego miasta i regionu?!:-(