Wiadomości z Garwolina

Remonty dróg w gminie Garwolin

Dodano:
garwolin - Remonty dróg w gminie Garwolin

Od sierpnia do listopada gmina Garwolin przeprowadziła remonty dróg za kwotę 578 tys. zł. Na inwestycjach zyskali mieszkańcy Rębkowa, Władysławowa, Woli Władysławowskiej, Bud Uśniackich, Sulbin i Uśniak.

Na przełomie września i października zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej 130203 na odcinku leżącym w Nowym Puznowie i Niecieplinie. Zadanie za kwotę 148 tys. zł wykonała firma Bogmar. W ramach inwestycji została wykonana droga z kruszywa łamanego na długości 750m i szerokości 5,3m. Dodatkowo zostało wykonane mechaniczne zagęszczanie poboczy, oczyszczanie rowu i wyprofilowanie skarp rowu. Samorząd uzyskał na to zadanie dotację w wysokości 72 tys. zł przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

20 listopada zakończyły się prace przy przebudowie drogi Uśniaki-Cyganówka. Zadanie polegało na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni drogowej okaz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 500 m. Pracę wykonał Zakład Usług Wielobranżowych z Rębkowa za kwotę prawie 100 tys. zł.

REKLAMA:


Prawie 150 tys. zł kosztowała zakończona w październiku przebudowa ulicy Spokojnej w Sulbinach. Prace wykonywane przez firmę Bogmar polegały na wykonaniu robót przygotowawczych ziemnych, podbudowy drogi na długości 390 m i szerokości 6,3m, przepustów, obustronnych poboczy, rowu oraz zjazdów gospodarczych.

Wcześniej w połowie sierpnia ta sama firma wykonała przebudowę ulic: Krótkiej i Słonecznej w Rębkowie za kwotę 56 tys. zł. Prace polegały na wykonaniu podbudowy na odcinku ponad 525m, szerokości 5m z kruszyw łamanych przy grubości warstwy 10 cm. Wykonane zostały też pobocza.

Również w połowie sierpnia zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Młyńskiej w Rębkowie. W ramach zadania został wykonany z asfaltu 20 - metrowy odcinek drogi oraz pobocza na długości prawie 400 m. Zadanie kosztowało 51,5 tys zł.

Za podobną kwotę została wykonana przebudowa drogi Władysławów- Wola Władysławowska, która polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, wyrównaniu podbudowy masą mineralno-bitumiczną, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz obustronnego pobocza. Zadanie zostało zrealizowane na kilkusetmetrowym odcinku drogi.

zdjecie: archiwum KG


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Wola Władysławowska (, #IP 0758a3f27c) Odpowiedz

A nie Droga Władysławowska :-)