Wiadomości z Garwolina

27,8 mln zł na wydatki w przyszłorocznym budżecie gminy Borowie

Dodano:
garwolin - 27,8 mln zł na wydatki w przyszłorocznym budżecie gminy Borowie

W czwartek 28 grudnia 2017 roku rada gminy Borowie jednogłośnie przyjęła budżet gminy Borowie na 2018 rok.

Dochody budżetu przyjęto w kwocie 23 130 274 zł, zaś wydatki w kwocie 27 792 954 zł, w tym 9 282 227 zł to wydatki majątkowe.
Deficyt budżetu wyniesie 4 662 680 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW  kwocie 1 162 680 zł i wpływami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3,5 mln.  

Wśród dochodów budżetu znajdują się pozyskane  środki finansowe z Unii Europejskiej w kwocie 1 067 122 zł.  Pozostałe główne dochody budżetu gminy Borowie to: 1 964 639zł z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę, 378 300 zł ze sprzedaży mienia komunalnego gminy, a 1 215 062 zł to inne dochody realizowane przez gminę w tym m.in. ze zwrotu podatku VAT 1 035 762 zł, czy też wpływy z działalności hali sportowej, kręgielni i siłowni 78 000 zł.

Znaczna część dochodów, bo  11 437 215 zł stanowią udziały w podatku dochodowym PIT i CIT oraz subwencje, min subwencja oświatowa  w kwocie 5 245 665 zł.
6 304 000 zł to kwota dotacji na realizację programu „Rodzina” – świadczenia 500+ i zasiłki rodzinne.

REKLAMA:


Najważniejsze inwestycje w 2017r.
9 254 697 zł radni przeznaczyli na wydatki majątkowe, m. in. na: budowę ul. Szkolnej – 795 025 zł, budowę ulicy Zielnej – 1 333 264 zł, budowę kolektora deszczowego w ul. Zielnej i Wierzbowej – 172 000 zł.
Modernizacja dróg gminnych  na terenie gminy wyniesie 100 000 zł. Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Łopaciance w kierunku Iwowego pochłonie 150 000 zł.
Na opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny samorząd przeznaczył 150 000 zł.
Ważną pozycją jest budowa kanalizacji sanitarnej  za 5 845 000 zł. Budowa skweru rekreacyjnego w Borowiu wyniesie 220 864 zł, dzięki temu znacznie poprawi się wizerunek centrum miejscowości.
Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich pochłonie 103 921 zł.

Inne wydatki
Wydatki na administrację według planu pochłoną w przyszłym roku  2 513 435 zł, na oświatę 7 994 559 zł, na opiekę społeczną 501 717 zł, na program Rodzina 6 284 689 zł, na gospodarkę komunalną -1 360 004 zł w tym koszty wywozu odpadów 338 000 zł. 205 600 zł to koszty oświetlenia ulicznego
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego samorząd przeznaczy 400 429 zł, w tym dotacja dla gok i biblioteki wyniesie 235 600 zł. Na kulturę fizyczną i sport  samorządowcy zapisali 214 484 zł.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

prawie janosik (, #IP 27bbc1540d) Odpowiedz

z tym że zabiera podatki z wsi i wydaje na inną wieś borowie .Czy mieszkańcy tych ulic wpłacili tyle podatków ?

Z Janosikiem to on nie ma nic wspólnego. (, #IP 09ecc33701) Odpowiedz

To raczej taki hrabia z tego serialu o Janosiku, a nie sam Janosik.