Wiadomości z Garwolina

22,4 mln zł w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2018 r.

Dodano:
garwolin - 22,4 mln zł w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2018 r.

Do przyszłorocznego budżetu gminy Miastków Kościelny według planu wpłynie 20,4 mln zł. Samorząd wyda 22,4 mln zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany nisko oprocentowanymi pożyczkami. Radni podczas grudniowej sesji poparli budżet jednogłośnie. Sprawdź najważniejsze przyszłoroczne inwestycje.

Na oświatę i wychowanie w przyszłym roku samorząd przeznaczy 8 443 000 zł, w tym ze środków własnych 3 626 000 zł. - Dokładamy do oświaty 3,6 mln zł – prawie 43 %, bo subwencja oświatowa to 4,5 mln zł – informuje wójt gminy Miastków Kościelny Jery Jaroń.
W dziale „Rodzina” tj. świadczenia wychowawcze, 500+ oraz GOPS radni zapisali 6 mln zł. Na fundusz sołecki przeznaczono  307 121, 33 zł.

REKLAMA:


Inwestycje w 2018r.

W przyszłym roku samorząd gminy Miastków Kościelny wykona inwestycje za 5,3 mln zł (plus środki przeniesione z roku 2017). Do najważniejszych można zaliczyć: rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej –  3 928 000 zł, utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym – 1 550 000 zł, modernizację węzłów sanitarnych (łazienek) w PSP w Zgórzu – 100 tys. zł, wykonanie zjazdów i utwardzeń w Miastkowie Kościelnym – 108 tys. zł, modernizację świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – 116 tys. zł i przebudowę świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 318 tys. zł.

- W sumie na wydatki inwestycyjne przeznaczamy 5 364 000 zł, co stanowi 25,6 % dochodów gminy oraz 1 015 000 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków z roku 2017. Daje to w sumie kwotę 6 379 000, co stanowi prawie 30% dochodów gminy. Dwa najpoważniejsze zadania chcemy wesprzeć pożyczkami (w sumie do 2 mln zł) z programów przeznaczonych dla samorządów to jest z pożyczki częściowo umarzalnej z WFOŚiGW oraz z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej –
mówi wójt gminy Miastków Kościelny Jerzy Jaroń.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.