Wiadomości

22,1 mln zł w budżecie gminy Łaskarzew

Dodano:
garwolin - 22,1 mln zł w budżecie gminy Łaskarzew

28 grudnia radni gminy Łaskarzew jednogłośnie uchwalili budżet zrównoważony, czyli bez deficytu. Sprawdź tegoroczne inwestycje.

Według planu do budżetu gminy Łaskarzew w tym roku wpłynie 22 mln 189 tys. zł. Dokładnie taką samą kwotę samorząd zamierza wydać na wydatki bieżące i majątkowe.

Ustalone są przychody budżetu w kwocie 440.760 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 313.760 zł i pożyczek w kwocie 127.000 zł.

Relacja długu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do przewidywanych dochodów 2018 roku stanowi 13,05%, zaś relacja spłaty zobowiązań do przewidywanych dochodów stanowi 1,99%. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku było na poziomie 2.300.000zł i to według planu budżetu na 2018r. nie powinno się zmienić.

Inwestycje w 2018r.

W tym roku na wydatki majątkowe samorząd przeznaczy 1 mln 64 tys. zł. Jedną z większych  inwestycji jest poprawa gospodarki wodno -ściekowej w miejscowościach: Wola Łaskarzewska, Dąbrowa, Kolonia Dąbrowa, Lewików i Lipniki. Tylko w tym roku gmina przeznaczy na to zadanie   przynajmniej 100 tys. zł.  Kwotą ponad 420 tys. zł samorząd wesprze powiat garwoliński w realizacji modernizacji drogi powiatowej 1345W na odcinku od Łaskarzewa do Wanat (w kierunku drogi 801). 129 tys. zł pochłonie przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stary Helenów, Krzywda, Leokadia, Rowy. Zbudowany zostanie również chodnik przy drodze gminnej w Celinowie.

W tym roku ma zostać wykonane ogrodzenie placu szkolnego w Dąbrowie i ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w Budlu. Samorządowcy opowiedzieli się też za zakupem wyposażenia siłowni przy SP w Krzywdzie, zagospodarowaniem terenu wokół WDL Budy Krępskie, modernizacją świetlicy wiejskiej w Starym Pilczynie, modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntach, rozbudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej (231 tys. zł) oraz modernizacją budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Droga (, #IP f550c34797) Odpowiedz

A kiedy będzie można normalnie dojechać do dworu w Zygmuntach. Obecna droga to porażka.