Ciekawe tematy

Transmisje online z sesji rady i większy wpływ mieszkańców na samorząd

Dodano:
garwolin - Transmisje online z sesji rady i większy wpływ mieszkańców na samorząd

Transmisje online z posiedzeń rad, jawne głosowania, większy wpływ mieszkańców na budżet i na uchwały rad, większe kompetencje radnych w zakresie kontrolowania pracy urzędu miasta lub gminy i spółek z udziałem samorządu oraz jednostek podległych samorządowi oraz większy wpływ radnych opozycji na działanie rady – to tylko niektóre zmiany, jakie nastąpią w wyniku ustawy z 11 stycznia 2018r., przyjętej w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania

niektórych organów publicznych. Zmiany wchodzą w życie od nowej kadencji samorządów.W dniu 31 stycznia, podczas sesji w rady miasta Garwolin, radca prawny Karolina Mikulska przedstawiła informację w sprawie zmian w ustawie o samorządzie gminnym (i miejskim) wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 130).

Wydłużenie kadencji

Zmiany w funkcjonowaniu samorządów będą znaczące. Po pierwsze wydłuży się kadencja radnych oraz wójtów i burmistrzów z 4 do 5 lat.

Większy wpływ mieszkańców na budżet

To tej pory to radni w uchwale określali zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Po zmianach szczególną formą konsultacji ma być budżet obywatelski. Co roku to właśnie mieszkańcy będą decydować o części wydatków z budżetu samorządu. Taki budżet obowiązkowo będzie musiał istnieć w miastach na prawach powiatu. Natomiast o tym jak będzie przebiegała współpraca radnych z mieszkańcami w zakresie budżetu obywatelskiego, będzie decydowała osobna uchwała.

Większa transparentność

Głosowania jawne na sesjach rady mają się odbywać za pomocą urządzeń umożliwiających utrwalenie imiennego głosowania. W przypadku gdy nie będzie technicznych możliwości, przeprowadzi się głosowanie imienne. Głosowania mają być podawane niezwłocznie do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej danego samorządu.

Sesje rady miasta czy gminy będą utrwalane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Takie nagrania również będą udostępniane na stronach samorządu.

Większy wpływ na działanie wójta i burmistrza

Do 31 maja każdego roku organ wykonawczy będzie musiał przedstawiać organowi uchwałodawczemu raport o stanie gminy (miasta). Po raporcie będzie debata z udziałem mieszkańców, a w wszystko na sesji, na której będzie udzielane absolutorium. Po zakończeniu debaty nad raportem gminy przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi, bądź burmistrzowi wotum zaufania, podejmowane bezwzględną większością ustawowego składu rady.

REKLAMA:


W przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy (miasta) może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego. Jest to dodatkowy przepis obok absolutorium, które nadal będzie głosowane.

Większy wpływ na uchwały

Od wyborów na jesieni 2018r. każdy klub radnych będzie mógł wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji nie więcej niż jeden projekt uchwały.

Grupa mieszkańców gminy posiadająca prawa wyborcze może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W gminie do 200 tys. mieszkańców wystarczy 200 osób, które się zorganizują i przedstawią władzom miasta swój projekt.

Większe kompetencje radnych

Zwiększą się kompetencje przewodniczącego rady, który w związku z realizacją swoich obowiązków i odpowiedzialnością za prawidłowe funkcjonowanie rady, będzie mógł wydawać polecenia służbowe w stosunku do pracowników urzędu gminy (miasta), którzy wykonują zadania organizacyjne, prawne, a także inne zadania związane z funkcjonowaniem gminy (miasta).

Radni będą mieli większy wgląd do dokumentów urzędu gminy (miasta), a także spółek z udziałem gminy oraz innych jednostek organizacyjnych.

Wybory samorządowe odbędą się: 21, 28 października lub 4 listopada. Dokładny termin jeszcze nie jest ustalony.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

budżet obywatelski (, #IP 9edc799e13) Odpowiedz

Pierwsza rzecz która powinna być wykonana w ramach budżetu obywatelskiego to przebudowa Palcu Zabaw dla dzieci przy Kwadracie - dostosowanie go dla najmłodszych. BUdują ptasie parki a plac jest w bardzo opłakanym stanie że strach dziecko tam zostawiać.

Artykuł - jakaś masakra. (, #IP 336077396f) Odpowiedz

Garwolin jest miastem na prawach powiatu? Od kiedy? A to po co jest niwe starostwo?