Ciekawe tematy

Jak założyć spółkę z o.o.?

Dodano:
garwolin - Jak założyć spółkę z o.o.?

Coraz więcej osób prywatnych myśli o tym, by założyć własną spółkę. Jedną z częściej otwieranych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście, wiąże się z tym wiele koniecznych czynności i kosztów. Zastanawiasz się, ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak wygląda jej rejestracja i księgowość? Obecnie na rynku prosperuje wiele firm, które pośredniczą w otwieraniu działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) jest spółką kapitałową, która może zostać zawiązana przez jednego lub kilku wspólników – osoby fizyczne lub osoby prawne. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, co pozwala na bycie podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywanie we własnym imieniu czynności prawnych.

Aby założyć spółkę z o.o. należy wykonać kilka najważniejszych kroków. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prowadzenia jest spisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego. Taka umowa spółki powinna zawierać co najmniej dane firmy i jej siedziby, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika, czas trwania spółki.

Umowa spółki czy akt założycielski powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5 tysięcy złotych.

Poza spisaniem umowy wymagane jest także wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitał zakładowego, powołanie zarządu, powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, a także wpis do rejestru. Następnie należy zarejestrować spółkę w Sądzie, Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tam należy złożyć następujące dokumenty: KRS-W3 wraz z odpowiednimi załącznikami, NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego, RG-1 – wniosek o wpis do rejestru REGON, ZUS-ZPA – jeśli spółka zatrudnia pracownika, należy złożyć zgłoszenie płatnika składek, VAT-R – jeśli spółka będzie dokonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub chce być podatnikiem.
Po jej zarejestrowaniu, należy założyć rachunek bankowy oraz zorganizować księgowość spółki. Koszt założenia spółki z o.o. zależy w pewnym stopniu od wysokości kapitału zakładowego.

Dowiedz się więcej, jak założyć spółkę: http://readymade.com.pl/zakladanie-spolek/.

Artykuł sponsorowany