Wiadomości

Sposoby przekazywania deklaracji do Urzędu Skarbowego

Dodano:
garwolin - Sposoby przekazywania deklaracji do Urzędu Skarbowego

Każdy z podatników w pewnym momencie będzie zobligowany do złożenia odpowiedniemu urzędowi skarbowemu deklaracji podatkowej. W niektórych sytuacjach przepisy wprost wskazują termin i formę, w jakiej należy to zrobić. Nie zawsze wydaje się to jednak proste. Przedstawiamy trzy główne sposoby na wywiązanie się z obowiązków zeznaniowych:


Wizyta w urzędzie i Pitomaty

Podatnicy nadal mają możliwość wydrukowania i wypełnienia formularza podatkowego w tradycyjnej formie - papierowej. W tym przypadku należy pamiętać, żeby deklarację podpisać i skopiować, żeby mieć dwa egzemplarze. Z tak przygotowanym pakietem możemy udać się do organu, do którego skierowane jest zeznanie i złożyć je w odpowiednim okienku lub na biurze podawczym. W celu potwierdzenia powinniśmy uzyskać odpowiedni dowód złożenia – najczęściej pieczątkę na kopii. Niektóre urzędy skarbowe (szczególnie w większych miastach) udostępniają możliwość skorzystania z tzw. Pitomatów. Są to specjalne maszyny, które mają zapobiegać tworzeniu się kolejek w najbardziej gorącym okresie, kiedy najwięcej osób chciałoby złożyć dokumenty. Aby skorzystać z maszyny, wystarczy znać swój numer NIP, wybrać numer zeznania i wrzucić swoje deklaracje podatkowe. W zamian otrzymamy potwierdzenie złożenia dokumentu.

Tradycyjna forma wysyłkowa

Osoby, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w większej odległości od odpowiedniego organu podatkowego lub po prostu nie mają ochoty spędzać czasu w kolejce w urzędzie, mogą skorzystać z przesyłania dokumentów papierowych za pomocą poczty. W takiej sytuacji powinni wybrać przesyłkę listem poleconym, gdzie data wstawiona przez urząd na potwierdzeniu nadania listu poleconego określa dzień złożenia naszego PIT. Jedynym uprawnionym operatorem do potwierdzenia tej daty jest Poczta Polska. Wysłanie zeznania za pomocą kuriera (mimo że najprawdopodobniej dotrze do urzędu wcześniej) nie jest prawidłowym rozwiązaniem. Ponadto, co ważne, podobnie jak w przypadku osobistego składania dokumentów warto deklarację wydrukować, podpisać oraz zachować kopię i przechowywać razem z potwierdzeniem nadania listu poleconego.

E-deklaracje
Najnowocześniejszą formą kontaktu ze skarbówką są tak zwane e-deklaracje, czyli elektroniczna forma formularza, którą podatnicy mogą wypełnić na swoim komputerze i przesyłać do urzędów skarbowych przez internet. E-deklaracje zostały wprowadzone w ramach reformy e-administracji. Złożenie dokumentu polega na przesłaniu go przez specjalną bramkę Ministerstwa Finansów, a w ramach potwierdzenia spełnienia zobowiązania podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które stanowi dowód wywiązania się z zobowiązania wobec fiskusa równy dowodowi nadania listu poleconego.

Podsumowanie
Bez względu na wybraną formę składania dokumentów podatnik powinien pamiętać, aby zrobić to w przewidzianym przepisami terminie oraz w odpowiedniej formie. Każdy dokument powinien być odpowiednio podpisany oraz wypełniony w całości. Kopie deklaracji oraz dowody nadania należy przechowywać przez określony prawnie czas (najczęściej 5 lat).

Artykuł sponsorowany