Wiadomości

Pro Masovia dla OSP w Starowoli

Dodano:
garwolin - Pro Masovia dla OSP w Starowoli

Podczas uroczystości 90-lecia OSP Starowola, w dowód uznania za niesienie pomoc i walkę z pożarami, jednostka otrzymała z rąk wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Jubileusz był obchodzony w ramach Gminnego Dnia Strażaka.


Niemal wiek temu

Historia OSP Starowola rozpoczęła się w latach 20-tych poprzedniego wieku. Mieszkańcy Starowoli postanowili wspólnie walczyć o bezpieczeństwo swojego dobytku i w 1928 r. powołali do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwsza remiza została wybudowana przed II wojną światową i jako jedyny budynek nie uległa wojennym zniszczeniom (pozostała zabudowa była drewniana). Odbudowa miejscowości i potencjału bojowego jednostki rozpoczęła się po wojnie. Obecnie do OSP należy 28 czynnych członków, w tym dwie druhny.

Wyróżnienia dla zasłużonych

Jednostki OSP z terenu gminy zebrały się przy domu strażaka w Parysowie, skąd przemaszerowały do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy świętej, sprawowanej w intencji ochotników, nastąpiła defilada pododdziałów. Dalsze uroczystości obyły się przy remizie OSP Starowola, gdzie w pierwszej kolejności uczczono minutą ciszy druhów, którzy odeszli na wieczną wartę. Po przywitaniu uczestników strażackiego święta zostały wręczone odznaczenia. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Roman Piłka i Dariusz Bryłka. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa nadano druhom: Adamowi Osiakowi, Piotrowi Brodzikowi, Pawłowi Gąsce i Krzysztofowi Baranowi. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie Marcin Zając, Sebastian Leśkiewicz i Radosław Sowa.

Prezes OSP druh Konrada Dziugła odebrał z rąk wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Dyplomy uznania otrzymali: Stanisław Kaczmarczyk, Mieczysław Gąska, Jan Belkiewicz, Konrad Dziugieł, Zygmunt Ognicha, Roman Piłka, Krzysztof Baran, Marek Kierzkowski i Andrzej Frelek. Jednostka otrzymała również sześć hełmów z latarkami i sześć par rękawic, zakupionych z budżetu województwa.

mazovia.pl, opr. AS

REKLAMA:

Odwiedź nas na facebooku

Galeria 6

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.