Wiadomości

Już 22 maja szkolenie „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE”

Dodano:
garwolin - Już 22 maja szkolenie „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE”

Jak uniknąć dotkliwych kar finansowych? Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo dysponuje (w formie elektronicznej czy „papierowej”) danymi osobowymi – klientów zewnętrznych, klientów wewnętrznych (pracowników), kooperantów czy dostawców usług i produktów to powinni Państwo przestrzegać prawa unijnego i procedur ochrony danych osobowych.


25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ustawodawca nie przewiduje żadnych wyłączeń dla mikro, małych i średnich firm, czyli będą one obowiązywały każdego przedsiębiorcę.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji i wdrożyć politykę ochrony danych osobowych zgodną z ustawą zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do wdrożenia wszelkich zmian, jakie należy wprowadzić w przedsiębiorstwie (w szczególności stosownych dokumentów, instrukcji oraz szkoleń).

Zapraszamy na szkolenie 22 maja 2018r., w Powiatowym  Centrum Kultury i Promocji, 08-400 Miętne, ul. Główna 55 .

PROGRAM SZKOLENIA 1-dniowego (10.00 – 16.00)

Podstawy Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Szkolenie Podstawowe skierowane jest do osób przystępujących do organizacji ochrony danych osobowych przedsiębiorców, właścicieli, członków zarządów, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

 •  Przepisy prawne związane z ochroną danych osobowych. Zakres stosowania RODO
 •  Podstawowe definicje; różnica miedzy danymi osobowymi zwykłymi a danymi szczególnej kategorii. Zasady i zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych
 •  Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę , której dane dotyczą; zgoda wyrażona na piśmie
 •  Prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji, prawo do dostępu, prawo do sprostowania, „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu). Tworzenie klauzul informacyjnych
 •  Administrator, Podmiot Przetwarzający, Współadministratorzy jako organizatorzy procesu przetwarzania i zależności miedzy nimi
 •  Umowa jako forma powierzenia przetwarzania danych osobowych
 •  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście polecenia przetwarzania danych osobowych
 •  Rejestrowanie czynności przetwarzania; przykłady rejestrów czynności
 •  Bezpieczeństwo a naruszenie ochrony danych osobowych, w tym dokumentowanie naruszeń
 •  Inspektor Ochrony Danych w świetle RODO
 •  Metody realizacji obowiązków IOD
 •  Analiza ryzyka
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 •  System ochrony danych osobowych w zakładzie pracy
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych; Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Organ Nadzorczy i jego uprawnienia w stosunku do Administratora i innych podmiotów i osób przetwarzających dane osobowe
 •  Konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów dla Administratorów i Podmiotów Przetwarzających.
 •  Najczęstsze problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Rola pracownika w procesie przetwarzania danych osobowych i jego obowiązki w tym zakresie
 •  Szkolenia pracowników z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
 •  Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej i papierowej przez pracowników
 •  Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna, cywilna pracowników.

Szkolenie poprowadzi Mariusz Mucha – wykładowca/trener osób dorosłych z wieloletnim doświadczeniem; absolwent szkoły Głównej Służby Pożarniczej, studiów podyplomowych na Akademii Leona koźmińskiego w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych oraz innych: w zakresie medycyny ratunkowej, a także bezpieczeństwa higieny pracy. Uczestnik wielu szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie ochrony danych osobowych. Kierując podmiotami publicznymi przez wiele lat realizował zadania administratora danych osobowych . Jako praktyk od 7 lat pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie w Warszawie. Pomagał organizować system ochrony danych osobowych w firmach szkoleniowych, produkcyjnych, budowlanych i służbach ratowniczych. Opracowywał i pomagał wdrażać dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Karta zgłoszenia na szkolenie:
„Ochrona Danych Osobowych w Praktyce” – Miętne dn.22 maja 2018r.

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać najpóźniej do dnia 18 maja 2018r.., na adres e-mail: office@training.com.pl lub fax nr: 22 185 54 73.

Karta do pobrania TUTAJ.

Artykuł sponsorowany