Wiadomości z Garwolina

437 tys. zł na obiekty sakralne w powiecie garwolińskim

Dodano:
garwolin - 437 tys. zł na obiekty sakralne w powiecie garwolińskim

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu wsparcia na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy mazowieckich zabytkach. Dofinansowanie otrzyma 67 projektów, (19 z subregionu siedleckiego), w tym obiekty sakralne w: Borowiu, Górznie, Parysowie, Miastkowie Kościelnym, Sobolewie i Korytnicy. W sumie na ten cel z budżetu Mazowsza przeznaczono 5 mln zł.

– To niezwykle istotne wsparcie, dzięki któremu nasze mazowieckie perełki architektury mają szansę cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. Wybrane projekty dotyczą zarówno renowacji obiektów sakralnych, jak i dworków oraz zabytkowych parków – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wnioski o dofinansowanie można było składać od 1 do 28 lutego br. W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęły 144 projekty, na łączną kwotę 21 mln zł. Każdy z nich zakładał przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich. Podczas oceny komisja brała pod uwagę m.in. stan zachowania zabytku, jego wartość historyczną, artystyczną, kulturową i naukową, dostępność dla turystów oraz kosztorys prac. Spośród wszystkich złożonych propozycji ostatecznie do dofinansowania wybrano 67 projektów na kwotę 5 mln zł. Wśród nich znalazło się 19 z subregionu siedleckiego na kwotę 1,4 mln zł, w tym : 50 tys. na prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu, 100 tys. zł na renowację elewacji bocznej prawej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Parysowie, 47 tys. zł na renowację wnętrza kościoła w Górznie, 100 tys. zł na remont dachu kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca Męczennika w Korytnicy, 80 tys. zł na wymianę stolarki okiennej oraz renowację elewacji kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie, 60 tys. zł na prace konserwatorskie przy wnętrzu Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Miastkowie Kościelnym.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

REKLAMA:


Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za te środki będzie więc można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Ponadto za środki z budżetu Mazowsza będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnioskujący mogą się również ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

AKTUALIZACJA
W tekście znajduje się informacja o parafii w Korytnicy, ale w diecezji drohiczyńskiej.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

podlasie 24 garwolin (, #IP e0736900c0) Odpowiedz

podlasie 24 garwolin wykazało tylko 330 tys dotacji - bez Korytnicy (100 tys) - sprawdzie co jest grane żeby nie było jak w Samogoszczy

Grane ... (, #IP a5da50afb9) Odpowiedz

A co ma być grane? Po prostu chodzi o inną Korytnicę /koło Węgrowa/.

Parafianin (, #IP 2730c8753e) Odpowiedz

Parafia w Korytnicy jest pod wezwaniem św.Bartłomieja a nie jak napisano św Wawrzyńca.