Wiadomości

To już 70 lat...

Dodano:
garwolin - To już 70 lat...

W poniedziałek 28 maja społeczność miasta i gminy Pilawa obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia Przedszkola w Pilawie. Placówka zmieniała się i powiększała wraz z rozwojem gminy. Dziś mieści się w nowoczesnym obiekcie przy ulicy Wojska Polskiego. Od 10 lat nosi imię Misia Uszatka. Uczęszcza do niej ponad 300 dzieci. Uroczystość była doskonałą okazją do wspomnień, podziękowań, gratulacji i integracji przedszkolnej społeczności.

Poniedziałkową uroczystość zorganizowaną na placu przy przedszkolu otworzyła dyrektor Samorządowego Przedszkola w Pilawie Jadwiga Polak, która przywitała zgromadzonych gości i przedstawiła historię placówki.

Przedszkole powstało w 1947 roku dzięki staraniom Ligi Kobiet. Mieściło się w remizie strażackiej. By zdobyć pieniądze na zakup sprzętu personel przedszkola organizował zabawy i w ten sposób zakupiono 4 stoły, krzesła oraz wieszaki. Do przedszkola uczęszczało 30 dzieci. W 1954r. Wydział Zdrowia w Garwolinie ze względu na brak urządzeń sanitarnych zarządził zamknięcie przedszkola. Placówka zaczęła funkcjonować powtórnie w roku 1955 w budynku szkoły podstawowej. Na początku lat 60-tych przedszkole zostało przeniesione do budynku pana Żaczka przy ulicy Miodowej. Była to placówka dwuoddziałowa, do której uczęszczało 50 dzieci, uczonych przez siedmioosobowy personel. W 1972r. przedszkole przeniesiono do drewnianego budynku po byłej szkole podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego, mieściło się tam do 1978r. Budynek był jednak w bardzo złym stanie technicznym. Po zawaleniu się sufitu w jednej z sal, przedszkole znów trzeba było przenieść. Przez kilka miesięcy rolę przedszkola pełnił Ośrodek Kultury w Pilawie. Funkcję dyrektora placówki objęła Barbara Tudek. Od końca 1978r. do 1982r. dzieci były dowożone do budynku po szkole podstawowej w Jaźwinach. W roku 1983 oddano do użytku nowy dwukondygnacyjny budynek przy ul. Wojska Polskiego. Sale w nim były przestronne  i widne. W przedszkolu było 5 oddziałów – 125 dzieci, 9 nauczycieli i 10 osób tworzących pozostały personel. W 1990r. przedszkole zmieniło nazwę z Państwowego na Samorządowe.

W 1991 r. po odejściu na emeryturę Barbary Tudek funkcję dyrektora placówki przejęła Jadwiga Polak. Ważna była w tym czasie współpraca dyrekcji i nauczycieli z władzami samorządowymi, które troszczyły się o potrzeby przedszkola. W 2007 r. przedszkole obchodziło jubileusz 60-lecia i uchwałą rady miejskiej nadano mu imię Misia Uszatka. Po30 latach istnienia budynku konieczne było wykonanie kapitalnego remontu i modernizacji obiektu. Dynamiczny rozwój gminy i zwiększająca się liczba mieszkańców spowodowały, że zaczęło brakować miejsc dla dzieci. W 2007r. rada miejska podjęła uchwałę o konieczności rozbudowy przedszkola. W 2012r. nastąpiła przeprowadzka do nowego obiektu. Koszt inwestycji wyniósł  4 mln zł. Do przedszkola uczęszczało wówczas 240 dzieci. Przez kolejne lata przybywało chętnych dzieci do przedszkola i trzeba było dostosować kolejne pomieszczenia do nauki. Obecnie do przedszkola chodzi 307 dzieci, uczonych przez 23 nauczycieli. Pracuje w nim 17 pracowników obsługi.

Po przedstawieniu historii przedszkola w pięknym, niezwykle barwnym i patriotycznym programie artystycznym nawiązującym do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zaprezentowały się dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.

REKLAMA:


Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz miasta i gminy Pilawa Albina Łubian w swoim przemówieniu podkreśliła jak ważna dla samorządu jest edukacja dzieci.

- W 2012r. to przedszkole zostało rozbudowane. Przy każdej szkole utworzyliśmy oddziały przedszkolne skąd tak naprawdę problemów z umieszczeniem dzieci nie mamy na terenie gminy. Oczywiście wszyscy rodzice chcą by ich dzieci chodziły do przedszkola w Pilawie, a to drodzy państwo jest niesamowita zasługa pani dyrektor Jadwigi Polak i wszystkich nauczycieli i pracowników tego przedszkola (…)  Gmina buduje, gmina daje pieniądze, ale tak naprawdę to pani dyrektor wraz z kadrą dba o to jakiego typu urządzenia kupić, jak wyposażyć, jak ustroić to przedszkole, żeby ono tak cudownie wyglądało. To przedszkole to dla nas koszt blisko 2,5 mln zł rocznie, z tego dotacji mamy około 700 tys., czyli pozostałe środki są nasze, ale widzicie, że warto, warto każdego dnia przychodzić do tego przedszkola i patrzeć na te wspaniałe dzieci. Tegoroczna uroczystość jest tym bardziej szczególna, bo chcemy w ten sposób również uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Występy, które tu przedstawiły dzieci, były ogromnym wysiłkiem nauczycieli, pracowników przedszkola i pani dyrektor – mówiła włodarz.

Burmistrz złożyła życzenia dyrektor, pracownikom przedszkola, rodzicom dzieci i dzieciom.

Dyrektor przedszkola Jadwiga Polak podziękowała burmistrz, przewodniczącej rady miasta i wszystkim radnym, którzy pamiętają o przedszkolu i przydzielają środki finansowe na jego funkcjonowanie. Podziękowała taż nauczycielom i rodzicom dzieci za owocną współpracę.

Na ręce dyrektor z okazji jubileuszu życzenia w imieniu posła Grzegorza Woźniaka złożył Marcin Woźniak. Radni powiatowi przekazali życzenia i gratulacje w imieniu starosty i rady powiatu. Życzenia złożyli też: dyrektor Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Lipówkach Agnieszka Głasek, Maria Gudro-Homicka, rodzice dzieci, komendant KPP w Garwolinie Iwona Czarnocka, prezes ZNP oddział w Garwolinie Halina Poszytek oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy Pilawa.

70 balonów w barwach flagi narodowej symbolizujących jubileusz 70-lecia istnienia przedszkola i 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pofrunęło do nieba. Na zakończenie uroczystości można było skosztować pysznego tortu.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 240

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

? (, #IP 8843883d31) Odpowiedz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY MACIEJOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Oronnem Oronne 8, 08-480 Maciejowice Organ prowadzący szkołę: Gmina Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Podstawowa w Oronnem, Oronne 8 , 08-480 Maciejowice. http://www.maciejowice.pl/news.details.pl.842.html

Jubileusz. (, #IP 828ce230b8) Odpowiedz

Ogrom pracy. Gratulacje.