Wiadomości

Bogumiła Szeląg uhonorowana tytułem Zasłużony dla Miasta Garwolina

Dodano:
garwolin - Bogumiła Szeląg uhonorowana tytułem Zasłużony dla Miasta Garwolina

30 maja podczas sesji rady miasta Garwolin, radni przyjęli uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina” dla Bogumiły Szeląg, nauczyciela, dyrektora ZSR w Miętnem i założycielki Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie. Odznaczenie odebrała Olga Szeląg, siostra zmarłej 14 marca 2018 r. Bogumiły.

Z wnioskiem w sprawie nadania tytułu dla śp. Bogumiły Szeląg,  zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale z 28 marca 2018r. wystąpili mieszkańcy Garwolina. Mieszkańców reprezentowała Maria Pasik, wiceprzewodnicząca rady miasta Garwolina.

Bogumiła Szeląg urodziła się 3 marca 1938 roku w Lublinie.  Od 1970r. do 1977r. Pełniła funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Drobiarskiej i Technikum Hodowlanego w Miętnem, gdzie pod jej kierownictwem zbudowana została nowoczesna placówka. Jak wskazują informacje ze strony szkoły na początku dekady lat 70-tych przyszłość szkoły stanęła pod znakiem zapytania. W ramach przeprowadzonej reformy oświaty zlikwidowane zostały małe placówki oświatowe. Tylko dzięki operatywności dyrektor pani inżynier Bogumiły Szeląg oraz zaangażowaniu nauczycieli i pracowników udało się odwrócić niekorzystne decyzje. Życzliwe wsparcie oraz zainteresowanie premiera Piotra Jaroszewicza skłoniło władze do zlokalizowania w Miętnem regionalnego centrum oświaty rolniczej. W tym celu zaprojektowano wzorcowy kompleks dla szkolenia praktycznego oraz dla dydaktyki i rekreacji. Pierwsze obiekty oddano do użytku we wrześniu 1977r. 

Dzięki skutecznemu działaniu  Bogumiły Szeląg szkoła nie tylko przetrwała, ale osiągnęła status największego i najbardziej znanego w Polsce Zespołu Szkół Rolniczych. W 1978r. Jako nauczyciel ZSR w Miętnem zorganizowała najsilniejszą w garwolińskiej oświacie sekcję NSZZ Solidarność, następnie stając wraz z młodzieżą w obronie krzyży usuwanych z sal lekcyjnych wpisała się na stałe w dzieje i historię placówki. W związku z tymi wydarzeniami nazwisko pani Bogumiły Szeląg widnieje w Instytucie Pamięci Narodowej w katalogu osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Według znajdujących się tam materiałów pani Bogumiła Szeląg charakteryzowana jest jako członek byłej Solidarności, jedna z głównych inspiratorek buntu młodzieży popierającej przywrócenie krzyży w szkole. Zgodnie z podanymi informacjami dawała temu wyraz w styczniu 1984r. występując w obronie prawa młodzieży do zawieszenia krzyży, podczas rad pedagogicznych, gdzie również skrytykowała postawę dyrektora szkoły. Podobną krytyczną postawę wobec władz PRL prezentowała podczas spotkań z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Po tych wydarzeniach została relegowana z placówki. Przez 5 lat zostawała poza kadrą ZSR w  Miętnem (…) W 1989r. ponownie wróciła na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych do placówki w Miętnem.

REKLAMA:


Swoje nauczycielskie powołanie spełniała aż do odejścia na emeryturę w 2002. W swoim życiu bez reszty poświęciła się dzieciom i młodzieży (...) W 1977r. powołała do życia Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie, w którym od początku pełniła funkcję prezesa zarządu. Stowarzyszenie do dziś jest najprężniej działającą tego typu instytucją nie tylko w mieście, ale i na terenie powiatu. W jego struktury wchodzi świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Przystań”, której oddziały znajdują się w każdej z miejskich szkół. Każdego roku niesie pomoc niemal setce dzieci z terenu miasta. Stowarzyszenie prowadzi także dożywanie dzieci i oferuje pomoc materialną. Za swoją działalność otrzymała wiele odznaczeń – medal od Jana Pawła II za długoletnie wyjątkowe zasługi dla kościoła katolickiego, medal od Benedykta XVI za obronę protestującej młodzieży, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego, Medal Polskiej Niezapominajki przyznany przez WFOŚiGW.

Bogumiła Szeląg zmarła w dniu 14 marca 2018r. W dniu pogrzebu została określona jako osoba, która żyła skromnie i niezwykle twórczo.

Uchwała o nadaniu tytułu dla Bogumiły Szeląg „Zasłużony dla Miasta Garwolina” została przyjęta jednomyślnie. Medal przyjęła Olga Szeląg, siostra pani Bogumiły Szeląg. Medal wręczył burmistrz Tadeusz Mikulski i przewodniczący rady miasta Garwolin Marek Jonczak.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

(, #IP 1bf4c8e907) Odpowiedz

Tylko ja mam pytanie czy to młodzież rzeczywiście zauważyła brak krzyży czy może to było sprężynka któregoś nauczyciela?

odp (, #IP a5da50afb9) Odpowiedz

Odpowiedź masz powyżej ...