Wiadomości z Garwolina

Absolutorium dla burmistrz miasta i gminy Pilawa

Dodano:
garwolin - Absolutorium dla burmistrz miasta i gminy Pilawa

W piątek 8 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Pilawie. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą i oceną poszczególnych komisji rady, które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy, w związku z czym burmistrz Albina Łubian otrzymała absolutorium.

Rada Miejska w Pilawie, po wysłuchaniu sprawozdania burmistrza miasta i gminy Pilawa Albiny Łubian i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. W ślad za tym po raz ostatni w tej kadencji radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrz Albinie Łubian.

W krótkim wystąpieniu burmistrz podziękowała za wsparcie i pomoc w realizacji budżetu pracownikom, sołtysom, przewodniczącym samorządów mieszkańców oraz kierownikom. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do Radnych Rady Miejskiej. - Dotychczasowa współpraca to wspólny sukces - stwierdziła. Podziękowała za zaufanie, a także za wyrozumiałość i wsparcie przy realizacji budżetu oraz podejmowane inicjatywy.

pilawa.com.pl, opr. AS

REKLAMA:

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.