Wiadomości

10. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku imienia księdza Jana Twardowskiego oraz przekazania sztandaru

Dodano:
garwolin - 10. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku imienia księdza Jana Twardowskiego oraz przekazania sztandaru

„Być patronem szkoły, to być jej opiekuńczym duchem…” – hasło to stanowiło motto podniosłej uroczystości w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku, która odbyła się 29 maja 2018 roku. Okazją do spotkania była 10. rocznica nadania szkole imienia oraz przekazania szkole sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 12 00, w kaplicy w Starym Goniwilku, sprawowaną przez proboszcza parafii Żelechów – ks. prałata Eugeniusza Filipiuka. Część oficjalna miała miejsce w szkole. Rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem zaproszonych gości przez dyrektor szkoły Mariannę Kowalczyk. Swoją obecnością szkołę zaszczycili: Stanisława Prządka – poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji, proboszcz parafii Żelechów – ks. Eugeniusz Filipiuk, burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, przedstawiciel samorządu powiatu garwolińskiego Krystian Kania , przedstawiciele rady miejskiej w Żelechowie, przedstawiciele policji z dzielnicowym Andrzejem Mrozem, dyrektorzy szkół gminnych i powiatowych z naszego terenu, prezes ZNP oddział Garwolin, dyrektor MGOK-u, nauczyciele emeryci oraz rodzice z przewodniczącą rady rodziców Beatą Białach.

Dyrektor szkoły Marianna Kowalczyk przedstawiła rys historyczny szkoły oraz uzasadnienie wyboru księdza Jana Twardowskiego na patrona szkoły. Uczestnicy uroczystości dzięki prezentacji multimedialnej cofnęli się w czasie o 10 lat do dnia 1 czerwca 2008 roku, kiedy to na placu szkolnym odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandarów szkole podstawowej i istniejącemu wówczas gimnazjum.

REKLAMA:


Kontynuując swoją wypowiedź dyrektor mówiła o aktualnej działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, realizacji programów unijnych i rządowych, sukcesach szkoły, działaniach związanych z „ciągłym poznawaniem na nowo” patrona szkoły. Następnie głos zabrała burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka, współgospodarz jubileuszu. Podkreśliła rolę samorządu w funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie gminy, gratulowała szkole wyboru patrona, życzyła całej społeczności szkolnej postępowania zgodnie z wartościami wyrażanymi w twórczości księdza – poety. Na ręce dyrektor przekazała zbiory poezji księdza Jana Twardowskiego.

Wszyscy mówcy gratulowali wyboru patrona, życzyli uczniom i nauczycielom sukcesów dydaktycznych i wychowawczych oraz przekazali do szkolnej biblioteki upominki książkowe. Na ręce dyrektor został skierowany list od wicemarszałek Senatu RP Pani Marii Koc, która gratulując szkole jubileuszu napisała, iż patron szkoły „to ze wszech miar godny wzór do naśladowania”.

Część artystyczną rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów najstarszych klas. Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV-VII. Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Barszcz, Moniki Szczygieł, Moniki Płatek, Haliny Kostyra i Małgorzaty Osińskiej. Uczniowie przybliżyli sylwetkę patrona szkoły, zaprezentowali fragmenty twórczości recytując wybrane utwory oraz śpiewając poezję autorstwa ks. Jana Twardowskiego. Nawiązali do nauczania Jana Pawła II oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na zakończenie uroczystości dyrektor złożyła wszystkim gorące podziękowania za udział w uroczystości i pomoc w jej przygotowaniu. Jubileusz był ważnym i podniosłym wydarzeniem, które na stałe zapisze się w pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 39

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.