Wiadomości z Garwolina

90 lat OSP w Ryczyskach

Dodano:
garwolin - 90 lat OSP w Ryczyskach

8 lipca 2018 roku w Ryczyskach odbyła się uroczystość obchodów 90-lecia istnienia miejscowej Jednostki OSP.

Mszę św. polową odprawili: Ks. Kanonik Adam Turemka, proboszcz parafii Miastków Kościelny i ks. Włodzimierz Wąsowski, proboszcz parafii Zwola Poduchowna. Podczas Mszy Św. strażacy wraz z licznie przybyłymi gośćmi i mieszkańcami dziękowali Panu Bogu za opiekę i błogosławieństwo oraz Św. Florianowi za wstawiennictwo.

Modlitwą objęci zostali również wszyscy zmarli druhowie i założyciele jednostki. Dowódcą uroczystości był druh Tomasz Pleskot, od którego meldunek przyjęła druhna Albina Łubian, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego. Kronikę OSP Ryczyska, powstałej w 1927 roku z inicjatywy Księdza Jana Haraszewskiego odczytał druh Kacper Rogala.

Z okazji 90-lecia istnienia i aktywnej działalności w OSP Ryczyska wręczone zostały druhom medale i odznaczenia.

REKLAMA:


Srebrne medale „za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego z rąk Druhny Albiny Łubian oraz Druha Waldemara Sabaka otrzymali druhowie:
    1. Marcin Gałązka
    2. Tomasz Mika
   
Brązowe medale otrzymali druhowie:
    1. Radosław Kosiorek
    2. Piotr Gawryś
    3. Piotr Gałązka
    4. Łukasz Mika
    5. Kamil Miszkurka

Odznaki „wzorowy strażak” nadane przez Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie z rąk Druha Waldemara Sabaka i Druha Jerzego Jaronia otrzymali druhowie:
    1. Dominik Gawryś
    2. Kacper Rogala.

Odznaki ‘za wysługę lat” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Miastkowie Kościelnym z rąk Druha Jerzego Jaronia i Druha Józefa Rogali otrzymali druhowie:
    1. Rogala Edward – 55 lat
    2. Mika Czesław - 45 lat
    3. Mika Krzysztof - 45 lat
    4. Rogala Andrzej - 45 lat,
    5. Parol Adam       - 40 lat,
    6. Rogala Waldemar – 40 lat,
    7. Salamończyk Ryszard – 40 lat,
    8. Gałązka Jan         - 40 lat,
    9. Rogala Antoni     - 40 lat,
    10. Pięta Eugeniusz   - 40 lat,
    11. Rogala Wiesław   - 40 lat,
    12. Pięta Wiesław       - 40 lat,
    13. Matuszewski Ireneusz - 40 lat,
    14. Miszkurka Józef     - 35 lat,
    15. Smółka Krzysztof     - 35 lat,
    16. Mika Wiesław         - 35 lat,
    17. Mika Tomasz           - 30 lat,
    18. Rogala Marek         - 30 lat,
    19. Mika Mirosław       - 30 lat,
    20. Gałązka Mirosław   - 30 lat,
    21. Miszkurka Ryszard - 25 lat,
    22. Gałązka Marcin       - 20 lat,
    23. Gałązka Piotr           - 20 lat,
    24. Miszkurka Kamil     - 15 lat,
    25. Gawryś Piotr           - 15 lat
    26. Mika Łukasz             - 15 lat,
    27. Mika Rafał               - 15 lat,
    28. Rogala Łukasz         - 15 lat,
    29. Kosiorek Radosław – 10 lat,
    30. Zawadka Bartłomiej – 5 lat,
    31. Rogala Kacper           - 5 lat,
    32. Gawryś Dominik       - 5 lat,
    33. Tomaszewski Konrad – 5 lat.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał jednostce medal pamiątkowy „PRO MASOWIA” oraz 10 najbardziej zasłużonym i aktywnym osobom dyplomy, które z rąk Magdaleny Sałaty, dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego w Siedlcach otrzymali:
    1. Gałązka Jan,
    2. Rogala Wiesław,
    3. Gałązka Marcin,
    4. Mika Czesław,
    5. Mika Tomasz,
    6. Rogala Antoni,
    7. Rogala Andrzej,
    8. Rogala Edward,
    9. Ducka Halina,
    10. Mierzwińska Jolanta.

Ponadto jednostka obdarowana została przez Marszałka agregatem prądotwórczym.

Przybyli zaproszeni zacni goście obdarowali jednostkę pamiątkowymi dyplomami i grawerkami a byli to: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Krzysztof Żochowski - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Michał Jaworski , zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, druh Waldemar Sabak - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie, st. kapitan Tomasz Biernacki - zastępca komendanta powiatowego PSP w Garwolinie,  Teresa Bąk - członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, która oprócz dyplomu w imieniu starosty powiatu Marka Chciałowskiego przekazała jednostce 2 mundury koszarowe, natomiast wójt gminy Jerzy Jaroń i przewodniczący Rady Gminy Marcin Zając wręczyli jednostce oraz strażakom seniorom pamiątkowe grawerki.

Poza wymienionymi osobami w uroczystości wzięli udział: radni gminy Miastków Kościelny, zastępca wójta gminy Sławomir Rusak, skarbnik gminy Elżbieta Sitek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym Daniel Król, Sołtysi, przedsiębiorcy z terenu gminy, 12 jednostek OSP z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy Ryczysk.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą Zbigniewa Miętusa.

Oficjalne obchody uwieńczone zostały uroczystą defiladą strażaków.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 80

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.