Wiadomości z Garwolina

Realizacja projektu unijnego - droga w Nowym Żabieńcu

Dodano:
garwolin - Realizacja projektu unijnego - droga w Nowym Żabieńcu

W dniu 21 września 2018r. pełniący funkcję wójta gminy Wilga Dariusz Kędziorek podpisał umowę z konsorcjum firm F.H.U BRUK-BUD oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Otwocku, na wykonanie przebudowy dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Nowy Żabieniec o łącznej długości 2 104,14 mb. Wartość zadania to 927 tys. zł.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Urząd Gminy,  przygotowanym przez pracownika Urzędu Gminy,  Iwonę Plutę, insp. ds. zamówień publicznych,  udział wzięło jeszcze dwóch wykonawców. Oferta konsorcjum firm F.H.U BRUK-BUD oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Otwocku okazała się najkorzystniejsza.

Inwestycja ta jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, zawartej 14 lipca 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gmina Wilga reprezentowaną wówczas przez zastępcę wójta gminy Wilga Roberta Chychłowskiego. Przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zajmowała się pracowniczka Urzędu Gminy Anna Bojarska.  Samorząd otrzymał 923 767 zł dofinansowywania ze środków zewnętrznych.

REKLAMA:


Zadanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowy Żabieniec na łącznej długości 3 406 mb było dwuetapowe.
I etap został zrealizowany w 2017r. a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego (wartość zadania 439 497,07 zł). Przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zajmował się pracownik Urzędu Gminy Iwona Węgrzynek, insp. ds. zamówień publicznych. Odcinek drogi o długości 1 302,1 mb został oddany do użytku 30 października 2017r.

Obecnie został rozpoczęty II etap zadania, którego zakończenie przewidziane jest na 23 listopada br. Rozliczenie całego dofinansowania ma nastąpić do 31 grudnia 2018r.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.