Ciekawe tematy z Garwolina

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Dodano:
garwolin - Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OSM Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

1) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym punkcie skupu mleka, położonej w Kienkówce gm. Stoczek Łukowski, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łukowie numerem ewidencyjnym działki 130/2 o powierzchni 0,09 ha; nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

cena wywoławcza 15 000,00 zł, 

2) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym punkcie skupu mleka, położonej w Ryczyskach gm. Miastków Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie numerem ewidencyjnym działki nr 117/3 o powierzchni 0,09 ha; nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

cena wywoławcza 12 000,00 zł,

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku po byłym punkcie skupu mleka, położonej we wsi Iwowe gm. Borowie, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie numerem ewidencyjnym 375/4 o powierzchni 0,10 ha; dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta Kw. nr SI1G/00046488/7; nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

cena wywoławcza 10 000,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. w siedzibie OSM Garwolin w Woli Rębkowskiej ul. Ogrodowa 17
o godzinie
9.00 – nieruchomość położona w Kienkówce,
9.30 – nieruchomość położona w Ryczyskach,
10.00 – nieruchomość położona w Iwowem

 Warunkiem przystąpienia do przetargu na każdą z wyżej wymienionych nieruchomości jest wpłacenie wadium w kwocie 2 000 zł, ze wskazaniem jakiej nieruchomości dotyczy wadium

w kasie OSM Garwolin lub na konto OSM Garwolin w banku BGŻ S.A. O/Siedlce nr konta 93 2030 0045 1110 0000 0046 2770 najpóźniej do dnia
5 listopada 2018 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia powinna zostać uiszczona do dnia zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

 Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu, jak również o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie OSM Garwolin lub telefonicznie pod nr (025) 682 22 61 w. 317, 318 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Zarząd OSM Garwolin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Artykuł sponsorowany