Wiadomości z Garwolina

Niecodzienni goście w Klubie Seniora w Woli Rębkowskiej

Dodano:
garwolin - Niecodzienni goście w Klubie Seniora w Woli Rębkowskiej

Dziś do Klubu Seniora w Woli Rębkowskiej przyjechała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Niecodzienni goście spotkali się z seniorami, obejrzeli klub i podsumowali aktualne dokonania rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie polityki senioralnej.

Spotkanie otworzył wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, który na wstępie przywitał gości z MRPIPS, radną gminy Garwolin Małgorzatę Żołądek, seniorów na czele z prezes Klubu w Woli Rębkowskiej Haliną Konopką i zastępcą Tadeuszem Barankiewiczem, kierownik GOPS Beatę Piotrowską, pod której opieką jest Klub oraz dyrektor Gminne j Biblioteki w Woli Rębkowskiej Agnieszkę Belkę, jedną ze współzałożycielek klubu.

- Za przyczyną pani Agnieszki, jak również zaangażowanych seniorów, którzy chcieli się gdzieś spotykać, chcieli się gdzieś aktywować, z pomocą przyszło dofinansowanie z ministerstwa na program Senior Plus, na który gmina pozyskała 150 tys. zł i dzięki któremu mogła wyposażyć ten klub. Wszystko zostało tutaj wyremontowane, wyposażone, łącznie z kuchnią i sanitariatami. Od 2017r. seniorzy mogą się tutaj spotykać. My, co roku staramy się pozyskiwać środki finansowe na to, żeby ten klub funkcjonował jak najbardziej ciekawie. Z początku były 24 miejsca stworzone w tym klubie, a teraz rozrósł się do blisko 60 seniorów. Nowe filie mają w powstawać w naszej gminie – mówił wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk.

- Gratuluję pani minister inicjatywy i możliwości, że gmina i seniorzy mogą ubiegać się o środki finansowe, co ułatwia nam realizację wielu przedsięwzięć. Bardzo dziękuję pani minister i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. My jako gmina obiecujemy, że będziemy korzystać ze wszystkich środków jakie ministerstwo będzie do nas kierowało. Dziękujemy za to co było i oczywiście prosimy o więcej – mówił włodarz.

REKLAMA:


Minister Elżbieta Rafalska w swoim wystąpieniu opowiedziała o polityce senioralnej realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich trzech lat.
- Zmiany demograficzne wymuszają na nas wprost działania na rzecz zwiększenia aktywności w tym obszarze – mówiła minister.

Do sukcesów rządu minister zaliczyła przywrócenie wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że najniższe świadczenia emerytalne wzrastają – od roku 2017 do roku 2019 będzie to wzrost o ponad 23% . Duże znaczenie w polityce senioralnej rządu ma program Senior Plus. W tym roku nakłady na program wyniosły około 80 mln zł.

- Dzięki tym środkom, dzięki temu, że wprowadziliśmy nowy, dodatkowy moduł - nie tylko domy dziennego pobytu, ale również kluby dziennego pobytu - możemy tu dzisiaj w gościach być i widzieć jak osoby starsze potrafią organizować swój czas, być razem, integrować się, dbać o swoją samodzielność, o swoją sprawność, rozwijać się, realizować swoje pasje. Na program Senior Plus wnioski można składać do 28 lutego. Można na dom dziennego pobytu otrzymać 300 tys. zł, na klub dziennego pobytu 150 tys. zł. a potem samorządy otrzymują dofinansowanie do miejsca pobytu każdego uczestnika. W przeliczeniu na miesiąc w przypadku domu dziennego pobytu to jest 300zł, a klubu 200zł. W 2015 roku mieliśmy 99 domów seniora, do końca 2018 tych domów będzie ponad 500 i dalej jest oferta, można z niej korzystać – mówił podczas dzisiejszego spotkania Elżbieta Rafalska.

Więcej w materiałach wideo na naszym Facebooku.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 33

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.