Wiadomości z Garwolina

Marek Chciałowski: Odchodzący zarząd nie pozostawił zaległości

Dodano:
garwolin - Marek Chciałowski: Odchodzący zarząd nie pozostawił zaległości

- Zarząd zaczął po najmniejszej linii oporu, czyli od zwiększenia zadłużenia. My nie godzimy się z uzasadnieniem do uchwały – zarówno do obligacji, jak i zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej. To nie jest tak, że odchodzący zarząd pozostawił jakieś zaległości – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej były starosta Marek Chciałowski, wybrany w poprzedniej kadencji samorządu przez koalicję PSL-WP.

- Na ostatniej sesji rady powiatu garwolińskiego zarząd powiatu zaproponował emisję obligacji na kwotę 9 mln zł. My jako radni Polskiego Stronnictwa Ludowego daliśmy kredyt zaufania. Nie powiedzieliśmy: „nie”, wręcz przeciwnie. Mówimy, że trzeba wspierać zarząd i zobaczyć jakie będą dalsze działania zarządu. Zarząd zaczął po najmniejszej linii oporu, czyli od zwiększenia zadłużenia. Natomiast my nie godzimy się z uzasadnieniem do uchwały – zarówno do obligacji, jak i zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej były starosta garwoliński Marek Chciałowski.

- To nie jest tak, że odchodzący zarząd pozostawił jakieś zaległości. Sprawy, które były przedstawione, to sprawy będące w toku, sprawy bieżące, które każdego dnia należy rozwiązywać. Różne są sposoby rozwiązywania poszczególnych spraw – jedną z tych możliwości jest wzięcie obligacji i cóż…. W tym momencie niezakończone sprawy można uznać, że już dobiegły do końca i wszystkie sprawy (kwoty) zapłacić - dodał radny PSL Chciałowski.

Dochody lub brak dochodów ze sprzedaży działki

Były starosta zaznaczył, że przetarg na sprzedaż działki, który został zaplanowany na 6 grudnia jeszcze się nie odbył, a obecny zarząd z góry założył, że nie uzyska dochodu, bo nie sprzeda działki. Przyznał, że ustępujący zarząd powiatu (Polskie Stronnictwo Ludowe-Wspólnota Powiatowa) zaplanował dochody powiatu w kwocie 1 mln 774 tys. zł, bo w ten sposób planuje się wydatki majątkowe.

- Każda sprzedaż nieruchomości idzie na wydatki inwestycyjne, więc ta kwota była wpisana w zadania inwestycyjne – mówił były starosta. Zdaniem Marka Chciałowskiego środki w budżecie można by było uzupełnić np. w grudniu po przetargu, a nie w listopadzie.

Niedobór w planach wynagrodzeń nauczycieli

Aktualny zarząd powiatu wyemitował obligacje by pokryć też niedobór w planach wynagrodzeń nauczycieli. -  Zmieniły się przepisy emerytalne, wobec tego bardzo duża grupa nauczycieli zaplanowała przejście na emeryturę... Ponieważ nie wszystkie osoby wiedziały o zmianach na dzień 1 stycznia 2018r., w momencie, gdy taka informacja do nich docierała, od razu zaczęli interesować się przejściem na emeryturę, no i uzyskaniem odpraw emerytalnych. Przecież w szkole pracuje 550 nauczycieli – przy dużej grupie ta kwota robi się większa. To nie tylko dotyczy powiatu garwolińskiego, ale również gmin. Jest to bieżąca praca i nie można zwalać tego na poprzedni zarząd – mówił na konferencji Marek Chciałowski.

Na pytanie: Kiedy były już starosta został poinformowany o niedoborach w planach wynagrodzeń, Marek Chciałowski nie odpowiedział. -  Gdyby przyszła ta informacja wcześniej byśmy pewnie przesunęli. ...Pewne informacje były o niedoborze, ale to niewielkiej kwoty w przypadku ZS nr 2 u pani Flagowej, ale to 180, czy ileś tysięcy. Taka informacja jest zawsze składana do skarbnika, bo to skarbnik przygotowuje zmiany w budżecie. Bo to co? Zarząd obecny, czy poprzedni sam rozdysponuje budżet? To skarbnik widzi – mówił Marek Chciałowski.

Były starosta zaznaczył, że ustępujący zarząd pozostawił nadwyżkę w budżecie w wysokości 1 mln zł.

Dotacje dla podmiotów niepublicznych

Marak Chciałowski odniósł się też do sprawy dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych. -  Wszystkie te placówki składają wnioski o subwencje, na dzień 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji. Wypełniane są troszkę w ciemno. Kto może wiedzieć, ile osób będzie w następnym roku we wrześniu w takich placówkach? Ile w październiku, ile w listopadzie? Jeżeli przybędzie ilość uczniów w szkole w miesiącach jesiennych to automatycznie ta subwencja musi być dostarczona z pieniędzy własnych powiatu – mówił radny PSL.

REKLAMA:


Były starosta zaznaczył, że dotychczas takie przesunięcia zawsze były dokonywane w grudniu i były najbardziej miarodajne.  - Było dokładnie obliczone jakie kwoty należy przekazać, lub też jakie są oszczędności na niektórych paragrafach. Dziś to nastąpiło już w miesiącu listopadzie. Łączna kwota jaką zarząd zaproponował na dofinansowanie placówek niepublicznych to około 1 mln 350 tys. zł. Pozostałe kwoty to na wynagrodzenia nauczycieli tytułem odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które też nie zawsze są do końca zaplanowane – mówił Chciałowski.

Składki na PFRON


- Wszyscy pamiętamy spotkanie noworoczne, kiedy Adam Skup (dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach- przyp. red.) tak krzyczał na nas, że chcemy likwidować CKP i CKU – mówił podczas konferencji prasowej radny PSL Marcin Kobus - A likwidacja tych szkół wiązała się z tym, że nie chcemy płacić na tzw. „martwe dusze”. CKP i CKU już od wielu wielu lat nie zatrudniały u nas ani jednego nauczyciela, nie było ani jednego wychowanka, natomiast jako powiat musieliśmy odprowadzać za to składki. My się na to nie godziliśmy, według części prawników mieliśmy rację. W tej chwili zapadły decyzje w ministerstwie, że są jakieś kwoty do zapłaty. Naszym zdaniem niekoniecznie tak powinno być, bo ciężko płacić za kogoś, kogo nie mieliśmy fizycznie w naszych szkołach – mówił Kobus.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że jednej ze szkół w podobnej sytuacji PFRON nie naliczał składek a dwóm pozostałym naliczał. - Skończył się proces odwoławczy przy ministrze rodziny i polityki społecznej. Decyzje wydane mogą i powinny być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i dalsza droga to Naczelny Sąd Administracyjny. Można występować o wstrzymanie zapłaty kwoty spornej do czasu rozstrzygnięcia przez sąd. Można wystąpić do PFRON o rozłożenie na raty tej kwoty. Myślę, że o pieniądze niesłusznie odbierane przez PFRON trzeba walczyć do końca, a nie już dziś wypuszczać obligacje, aby wspomóc instytucje państwowe – mówił podczas konferencji Marek Chciałowski.

Nienależnie pobrane subwencje oświatowe

Marek Chciałowski zaznaczył, że nienależnie pobrane subwencje oświatowe sięgnęły lat 2010, 11 i 12, kiedy w zarządzie było też PiS.

Starosta zaznaczył, że kwestie sporne odnośnie subwencji powiat wygrywał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, ale wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego był niekorzystny dla powiatu. - Ustępujący zarząd nie mógł przewidzieć zmiany podejścia i orzecznictwa sądowego. Chociaż jest prawomocny wyrok można występować do ministerstwa o rozłożenie spłaty na raty. Można też występować o nienaliczanie odsetek od niespłaconych rat. Trzeba tylko chcieć – mówił podczas konferencji Marek Chciałowski.

- Obecny zarząd podjął działania, które uznał za najbardziej stosowne dla niego, czyli podjął działania, w których wypuszcza obligacje by wyczyścić pewne rzeczy do zera, a być może mieć nadwyżkę na następny rok. Natomiast nie godzimy się z tym, żeby wszystko co do tej pory było zwalać na poprzedników, bo część rzeczy to są już działania obecnego zarządu. To są działania bieżące, które poprzedni zarząd też musiał podejmować i nie było takiego zwalania winy na jakieś osoby będące dużo, dużo wcześniej – zakończył Marek Chciałowski.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

tylko sprzedawali (, #IP 3879c9b962) Odpowiedz

Agdzie sa pieniazki za sprzedaz budynku pup dawny komitet pow. pzpr w Garwolinie panie Chciałowski?

Gdzie są miliony za sprzedaż działek parę milionow (, #IP 5bc5bfb9f9) Odpowiedz

w doopie... (, #IP e6f1c7e82b) Odpowiedz

Zapewne....

język polski... (, #IP 7acdc12fe4) Odpowiedz

Po linii najmniejszego oporu...Gwiazdo Doskonałości!