Wiadomości z Garwolina

Nowa ulga dla przedsiębiorców

Dodano:
garwolin - Nowa ulga dla przedsiębiorców

Niskie przychody – niższe składki. Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”.

Przedsiębiorca, którego przychody (nie mylić z dochodem - przyp. AS) za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu - składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję. Ważne jest to, że „mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby to zrobić należy złożyć dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). Jeśli kontynuujesz działalność prowadzoną w 2018 r. to należy wcześniej wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 lub 05 12. Obowiązujący termin to 7 dni od: 1 stycznia danego roku kalendarzowego, pierwszego dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności w danym roku kalendarzowym lub pierwszego dnia spełniania warunków do ustalania podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o sus (np. pierwszy dzień zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, czy też pierwszy dzień zaprzestania korzystania z „preferencyjnych składek”). Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie.

REKLAMA:


Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:
    • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
    • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
    • przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
    • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
    • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
    • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",
    • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.
 
Ważne! Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o. oraz osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

propaganda (, #IP a5da50afb9) Odpowiedz

Fajna propaganda. Artykuł na wszystkich stronach, jak to będzie pięknie. Szkoda tylko, że brak faktów. A jakie one są. Ulga dotyczyć będzie kilkunastu PROMILI /góra 1%/ osób prowadzących działalność gospodarczą /później zaczną się jęki o emeryturze/. Natomiast nic państwo nie napisaliście, że od 2019 roku rośnie zus dla pozostałych /ok. 99%/ o ..... 120 złotych miesięcznie. Mam nadzieję, że po 10 stycznia napiszecie również duży artykuł o tym ile osób w skali kraju skorzystało ze zmniejszonego zus-u. Napiszcie również ile firm w Polsce prowadzących działalność płaci zmniejszony CIT /w skali kraju/. Również o tym było dużo szumu i jakoś ucichło. Nie pozdrawiam.

Piszemy również o niekorzystnych zmianach (, #IP 03a402c80f) Odpowiedz

Ta informacja pochodzi akurat z ZUS. https://kuriergarwolinski.pl/garwolin_15313_od_przyszlego_roku_niekorzystne_zmiany_w_rozliczaniu_samochodow_dla_malych_przedsiebiorcow,2.html https://kuriergarwolinski.pl/garwolin_15288_od_nowego_roku_wyzsza_bedzie_oplata_paliwowa_i_wprowadzona_bedzie_oplata_emisyjna,1.html W tym przypadku pośrednio też rząd za to odpowiada: https://kuriergarwolinski.pl/garwolin_15310_w_2019r_oplaty_za_smieci_w_gminach_pojda_dwukrotnie_w_gore_i_z_kazdym_rokiem_ma_byc_coraz_gorzej,2.html A jeżeli chodzi o wyższy ZUS i podsumowanie ulg po tym roku, to też o tym napiszemy.