Wiadomości z Garwolina

Gmina Łaskarzew włączona do strefy czerwonej w związku z ASF

Dodano:
garwolin - Gmina Łaskarzew włączona do strefy czerwonej w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie poinformował, że z dniem 19 grudnia 2018 r., tereny gminy Łaskarzew znalazły się w strefie z ograniczeniami odnośnie Afrykańskiego Pomoru Świń, czyli tzw. strefie czerwonej.

W obszarze takim- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - ograniczenia w możliwości przemieszczania przede wszystkim świń, jak również mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń; ponadto, restrykcje dotyczą również dzików i ich mięsa, a mianowicie:
    • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
    • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
    • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
    • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
     
Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
    • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
    • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń: muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
 

REKLAMA:

 
Warunki transportu zwierząt:
Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.
Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:
    • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
    • nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła, czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
    • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
    • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
    • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
    • zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
    • nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
    • nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.
     
Ponadto należy unikać kontaktu z padłymi świniami. Każdy fakt znalezienia padłej świni należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W celu uniknięcia przeniesienia na inne zwierzęta w sposób mechaniczny czynników zakaźnych wywołujących różne choroby, nie tylko ASF, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
    • nie pozwolić domowym zwierzętom na kontakt z padłymi świniami i dzikami,
    • w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie,
    • osoby postronne (tzn. osoby nie zajmujące się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie), nie powinny wchodzić - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie; należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
     
Stosowanie się do w/w zaleceń pozwoli w znacznym stopniu zahamować rozwój tej choroby, a tym samym uchronić przed dotkliwymi skutkami gospodarstwa rolne funkcjonujące na terenie gminy.

źródło: Gmina Łaskarzew


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Chi? (, #IP 2eebc3ef32) Odpowiedz

A serbom to lotto nima chodowli swin i nou problem

CZYLI WYROK NA DZIKI ZAPADŁ ! (, #IP 6dff5dae91) Odpowiedz

Czyli powiatowy lekarz wet. wydał wyrok na dziki mieszkające w łaskarzewskich i przyległych lasach. Teraz od 13 stycznia na polecenie Kowalczyka z Trojanowa w polskich lasach i łaskarzewskich także będzie odbywać się masowe mordowanie tych zwierzaków do ostatniej racicy. Nawet warchlaki i matki ciężarne będą rozstrzeliwane.

Nie tylko dziki (, #IP 53e6ea671c) Odpowiedz

powinni odstrzelić ale także,wilki,bobry,bezpańskie psy,gawrony i inne szkodniki nie zważając na donośny kwik zdziczałego ekooszołomstwa. Ze szkodnikami człowiek walczył od najdawniejszych czasów i dalej tak być powinno.

(, #IP ec1d7781f2) Odpowiedz

Tyle, że w większości wypadków największym szkodnikiem okazuje się niestety homo sapiens. Zwierzaki wyrządzają szkody bo chcą po prostu jeść lub gdzieś mieszkać tak jak bobry. Człowiek wyrządza szkody w większości przez egoizm i zachłanność, ale także i głupotę.

(, #IP 3b7d0e236c) Odpowiedz

To człowiek jest panem tego świata a nie dzika świnia czy inne zwierzę. Wszystkie zwierzęta mają służyć człowiekowi a nie człowiek im.

Panami tego świata są wszystkie żyjace istoty ............... (, #IP aff02a17f4) Odpowiedz

które mają równe prawo do życia, robienie tylko człowieka panem świata wynika z fanatyzmu religijnego opartego na starym judaistycznym testamencie.