Wiadomości z Garwolina

Gmina Górzno włączona do strefy czerwonej w związku z ASF

Dodano:
garwolin - Gmina Górzno włączona do strefy czerwonej w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie pismem z dnia 19 grudnia 2018 r. poinformował, że z dniem 19 grudnia 2018 r., tereny gminy Górzno znalazły się w strefie z ograniczeniami odnośnie Afrykańskiego Pomoru Świń czyli tzw. strefie czerwonej.

W obszarze takim- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - ograniczenia w możliwości przemieszczania przede wszystkim świń, jak również mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń; ponadto, restrykcje dotyczą również dzików i ich mięsa, a mianowicie:
    • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
    • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
    • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
    • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
    • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
    • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń: muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

REKLAMA:


Warunki transportu zwierząt:
Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:
    • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
    • nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
    • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
    • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
    • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
    • zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
    • nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
    • nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

Ponadto należy unikać kontaktu z padłymi świniami. Każdy fakt znalezienia padłej świni należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W celu uniknięcia przeniesienia na inne zwierzęta w sposób mechaniczny czynników zakaźnych wywołujących różne choroby, nie tylko ASF, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
    • nie pozwolić domowym zwierzętom na kontakt z padłymi świniami i dzikami,
    • w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie,
    • osoby postronne (tzn. osoby nie zajmujące się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie), nie powinny wchodzić - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie; należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Stosowanie się do w/w zaleceń pozwoli w znacznym stopniu zahamować rozwój tej choroby, a tym samym uchronić przed dotkliwymi skutkami gospodarstwa rolne funkcjonujące na terenie gminy.

źródło: UG Górzno, PLW, opr. AS

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Lekarz do zwolnienia (, #IP 019fc41dce) Odpowiedz

Znaleziono w gminie Górzno jakieś chore świnie ze ten lekarz wprowadza czerwoną strefe.powinien siedziec za takie coś

Dzik (, #IP 64ef871a8d) Odpowiedz

Lekarz do zwolnienia ? Widać po tym co piszesz, że nie masz bladego pojęcia o ASF i o tym jak to się wszystko odbywa. Po pierwsze strefy wyznacza unia europejska a nie Powiatowy Lekarz :) Po drugie strefa czerwona wynika ze znalezienia padłych dzików w okolicach Unina, Koloni Unin, oraz Leszczyn. Wszystkie znalezione dziki były chore na ASF. Tak brzmi właściwy komunikat który otrzymały wszystkie gminy w Powiecie garwolińskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie podaje do wiadomości, że z dn. 19 grudnia 2018r. na mocy decyzji Komisji (UE) 2018/2015 z dn. 17.12.2018r zmieniającej Decyzję Komisji 2014/709 teren gmin Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Pilawa, Parysów, Borowie, Maciejowice, Miastków Kościelny, Łaskarzew z miastem Łaskarzew i Górzno znalazły się w strefie z ograniczeniami odnośnie ASF (t.z.w strefa czerwona)

(, #IP ac0b93969a) Odpowiedz

dziki znaleziono w pażdzierniku a strefa teraz weterynarze powinni pomagac rolikom a nie ich niszczyć. w cyganówce chciał wszystkie zwierzęta wybić WETERYNARZE KTÓRZY TAK DZIAŁAJĄ NISZCZĄ POLSKIE ROLNICTWO

Dzik (, #IP 64ef871a8d) Odpowiedz

Choroba polityczna? Ja znalazłem parę padłych dzików i na pewno z żalu nad Polską nie zdechły - krwotoki z nosa i odbytu to naoczny objaw choroby.

Choroba polityczna (, #IP ac0b93969a) Odpowiedz

Asf to chhoroba polityczna a unia nie decyduje o gminie górzno najpierw jest mowa ze dziki przenoszą asf a jak teraz mają wybijac to mówią ze ludzie przenoszą a ten cały asf nikomu nie szkodzi postaw się w sytuaci rolników tu chodzi o wyniszczenie polskiego rolnictwa a weterynarze w tym pomagają

EMKA (, #IP c872b25e7b) Odpowiedz

100/100

😥 (, #IP ac73e5b7de) Odpowiedz

Ha

Dzik (, #IP 64ef871a8d) Odpowiedz

Umiesz czytać przecież jasno jest napisane, że to decyzją unii wyznaczane są strefy na podstawie wyników badań. Żaden Powiatowy nie wyznacza stref a zanim przyjdą wyniki z Zduńskiej Woli a potem zostaną wysłane do Wojewódzkiego Lekarza a stamtąd dalej to niestety wyznaczenie strefy czerwonej nie następuje w 5 minut. Każdy może iść do inspektoratu i zaczerpnąć wiedzy wszak kto pyta nie błądzi :) Rolnicy a jak rolnicy dbają o bioasekurację :D hahhah dywany w bramach zamiast mat dezynfekcyjnych i w tych samych butach po lesie hasają i do chlewni wchodzą :) A co do Cyganówki to Pan Musinski tak się spuszczał a sam wybija teraz dziki na użytek własny :D a przed całym zamieszaniem na wesele dziki sprzedawał a teraz wielka afera a co on jakiś wielmożny hrabia że może sobie trzymać dziki na lewo sprzedawać bez kolczyków i rejestracji ? Do obrotu wprowadzać mięso niewiadomego pochodzenia ? A jak Ci weterynarze mają niby pomóc rolnikom ? Przymknąć oko na niespełnianie wymagań bioasekuracji ? Przecież to są zwykli pracownicy działający z ramienia urzędu jak minister narzucił rozporządzenia to urzędnicy według tego muszą pracować tak samo jak pracownicy skarbówki, urzędów gmin i miast itp.