Wiadomości z Garwolina

Fundusze sołeckie w gminie Miastków Kościelny

Dodano:
garwolin - Fundusze sołeckie w gminie Miastków Kościelny

Rada gminy Miastków Kościelny we współpracy z sołtysami i mieszkańcami zaplanowała fundusze sołeckie. W tym roku poszczególne sołectwa będą miały łącznie do wydania ponad 330 tys. zł.

Ponad 30 tys. złotych pochłonie tegoroczny remont strażnicy OSP w Brzegach. Budowa utwardzonego pobocza przy ulicy Piaskowej w Miastkowie Kościelnym będzie kosztowała ponad 37 tys. zł. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Oziemkówce to wydatek ponad 17 tys. zł.

Na budowę ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach samorząd przeznaczył ponad 21 tys. zł. Na zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską radni zapisali w budżecie ponad 18 tys. zł.

REKLAMA:


Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej pochłonie prawie 19 tys. zł, wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia – prawie 14 tys. zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu – 28 tys. zł, zakup sprzętu dla jednostki OSP w Zwoli ponad 20 tys. zł. Trwają przygotowania do rozbudowy świetlicy w Zwoli Poduchownej. Na chwilę obecną na zadanie przeznaczono ponad 17 tys. zł.

Więcej informacji o inwestycjach w tabeli poniżej.

Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota
(zł.)
3 4 5
Brzegi Remont Strażnicy OSP 30 087,45Glinki Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 10 948,37Kruszówka Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej 12 347,79Kujawy Doposażenie placu zabaw 6 000,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 986,61

Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 10 000,00Miastków Kościelny Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym 37 002,21Oziemkówka Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 17 369,22Przykory Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach 21 690,95Ryczyska Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską 18 480,53Stary Miastków Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina 25 395,29Wola Miastkowska Remont świetlicy wiejskiej 18 727,48Zabruzdy Zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw 9 900,00

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej 7 304,59Zabruzdy Kolonia Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia 13 911,84Zasiadały Remont świetlicy wiejskiej 13 129,82Zgórze Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu 28 000,00

Zakup stołu i ławek pod altanę oraz materiałów do utwardzenia placu 2 787,16Zwola Remont łazienki w PSP Zwola 5 000,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5 000,00

Zakup sprzętu dla jednostki OSP 20 334,40Zwola Poduchowna Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy budynku świetlicy 17 533,86


332 937,57


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.