Rozrywka | Kultura Garwolin

Teatralny projekt dla dzieci w Miętnem – trwają zapisy

Dodano:
garwolin - Teatralny projekt dla dzieci w Miętnem – trwają zapisy

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem ogłasza uzupełniający nabór do grupy teatralnej dzieci i młodzieży. Opiekunką artystyczną grupy w tegorocznej edycji Mazowieckiego Funduszu Teatralnego „Mój Teatr” będzie aktorka Teatru Narodowego Magdalena Warzecha. Udział w projekcie jest bezpłatny.

- W ubiegłym roku Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem wzięło udział w pierwszej edycji projektu Mazowiecki Fundusz Teatralny „Mój Teatr” - programu MIK wspierającego edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Mazowiecki Instytut Kultury również w tym roku zakwalifikował nas do kolejnej edycji  – informuje dyrektor PCKiP w Miętnem Beata Pasternak.

W 2018 roku nad grupą teatralną opiekę artystyczną sprawowała Emilia Krakowska. W ramach tej współpracy artystycznej dzieci przygotowały spektakl pt. „Stół rodzinny”, który był wystawiony 7 grudnia na scenie „Mała Warszawa” oraz 27 stycznia w Miętnem.

W tym roku do dworku w Miętnem przyjeżdżać będzie aktorka Teatru Narodowego w Warszawie Magdalena Warzecha. Jest ona znana nie tylko z takich seriali jak np.  "Złotopolscy", "Na dobre i na złe" czy „Ojciec Mateusz”. Grała w filmach m.in. u Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Hoffmana i Izabeli Cywińskiej. Obecnie w kinach emitowany jest z jej udziałem film „Zabawa, zabawa” Kingi Dębskiej – autorki „Moich córek krów”.

Dla uczestników grupy teatralnej „Scena Dworek” przewidziane są cotygodniowe warsztaty teatralne, wycieczka do teatru w Warszawie, spotkania ze znanymi aktorami oraz z innymi amatorskimi grupami teatralnymi. Nauka połączona jest z zabawą. Efektem podsumowującym projekt będzie spektakl finałowy, który będzie zaprezentowany podczas przeglądu na scenie teatralnej w Warszawie.

- Harmonogram działań będziemy ustalać na bieżąco z grupą teatralną, tak aby dostosować się do ich możliwości (zajęcia w szkole, czas dojazdu itp.)
– informuje dyrektor PCKiP w Miętnem Beata Pasternak.  – Utrzymujemy skład ubiegłorocznej grupy, ale chcemy dać szansę większej ilości osób, dlatego ogłaszamy uzupełniający nabór – dodaje.

Instruktorem teatralnym i opiekunem projektu jest profesor Jerzy Rusak - nauczyciel z 40 - letnim doświadczeniem pedagogicznym. Prowadził i przygotowywał różne formy inscenizacji, przedstawień, wystaw w szkole i instytucjach kultury. Przygotowuje uczniów do konkursów literackich i recytatorskich. Prowadzi lekcje muzealne.
- Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Podczas zajęć rozwijamy warsztat aktorski wielokierunkowo. Tworzymy, gramy a przede wszystkim wspólnie działamy, bo teatr to praca zespołowa. Uczestnicy na zajęciach zdobywają wiedzę z zakresu właściwej modulacji i siły głosu, dykcji, elementarnych zadań aktorskich  - budowania emocji, tworzenia postaci oraz otrzymują podstawy do współtworzenia autorskiego scenariusza. Poprzez zajęcia chcemy także pomóc dzieciom i młodzieży we wzmacnianiu pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy – informują organizatorzy.

REKLAMA:


Dodatkowe informacje udzielone zostaną Państwu telefonicznie tel. 504 075 886 w godzinach pracy instytucji lub mailowo pckip.mietne@gmail.com .
PCKiP czeka na zgłoszenia do 1 marca 2019

Przy zgłoszeniu prosimy o zapoznanie się z zapisami karty uczestnictwa/zgłoszeniem. Ponieważ projekt skierowany się do osób niepełnoletnich, konieczna jest zgoda rodziców.

Kartę/zgłoszenie (podpisany skan pierwszej strony) należy odesłać poprzez e-mail na adres pckip.mietne@gmail.com lub przesłać listownie / dostarczyć na adres Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, ul. Główna 55, 08-400 Garwolin.

Spotkanie organizacyjne z zakwalifikowanymi dziećmi i ich rodzicami odbędzie się we wtorek 5 marca 2019 o godz.  18.00 w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem

Program Mazowieckiego Funduszu Teatralnego „Mój Teatr” ma za zadanie wspieranie codziennej pracy teatralno-edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, pobudzenie ich wyobraźni i myślenia, inspirowanie, rozwój,  aktywizację nowych osób zainteresowanych tym działaniem, ożywienie wokół teatru społeczności lokalnych, wspieranie także już istniejących działań teatralnych, w które włączają się lokalne organizacje i grupy nieformalne.

 


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.