Wiadomości z Garwolina

Ku pamięci księdza Mariana Juszczyka

Dodano:
garwolin - Ku pamięci księdza Mariana Juszczyka

W związku z 70. rocznicą męczeńskiej śmierci Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Garwolinie przygotowała w wypożyczalni dla dorosłych ekspozycję poświęconą księdzu kanonikowi Marianowi Juszczykowi.

Marian Juszczykowicz był wieloletnim proboszczem parafii Garwolin, kapelanem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Zamordowany został w czasie wojny przez niemieckich okupantów.

Ks. Marian Juszczyk święcenia kapłańskie otrzymał 14 lipca 1913 roku z rąk biskupa Franciszka Jaczewskiego, ordynariusza diecezji lubelskiej i administratora apostolskiego diecezji podlaskiej. Pracę duszpasterską ks. Juszczyk rozpoczął w sierpniu 1913 roku w Janowie Podlaskim.

Dziekan dekanatu garwolińskiego od 1927 do 1941 roku. Wiceproboszcz parafii Garwolin w latach 1927-1929, a proboszcz od 1929 roku. Przez krótki czas ks. Juszczyk był proboszczem parafii Górzno. Z jego inicjatywy w parafii zostały utworzone m.in. Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, III Zakon Św. Franciszka zwany tercjarstwem, Liga Katolicka przekształcona na Akcję Katolicką, której celem było zakładanie kółek różańcowych i popieranie Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej i Męskiej.

REKLAMA:1 sierpnia 1930 roku ksiądz Marian Juszczyk otrzymał nominację na kapelana pomocniczego garnizonu Garwolin. Utrzymywał ścisły kontakt ze stacjonującym w naszym mieście 1. Pułkiem Strzelców Konnych. Uczestniczył w życiu pułku, w obchodach świąt pułkowych, współorganizował Koło Polskiego Białego Krzyża.

We wrześniu 1929 roku ks. Juszczyk został członkiem Rady Miejskiej w Garwolinie z ramienia Stronnictwa Narodowego i pełnił tę funkcję do 1934 roku. Był również członkiem Sejmiku Powiatowego.

W początkowym okresie okupacji duchowieństwo parafialne z ks. Juszczykiem na czele udzielało pomocy przybyłym na teren parafii garwolińskiej wysiedlonym w latach 1939-1940 z Pomorza i Poznańskiego. Udzielał także pomocy osobom z kresów wschodnich i ze Śląska. Wielu księży z terenu powiatu garwolińskiego wchodziło w skład podziemnych struktur organizacyjnych Obwodu ZWZ-AK „Gołąb” Garwolin.

Ks. Juszczyk był szefem służby duszpasterskiej Armii Krajowej Obwodu „Gołąb”. Działalność księdza w AK poznały okupacyjne władze niemieckie. Zagrożony aresztowaniem, mimo ostrzeżenia dowództwa AK, nie opuścił parafian. Został aresztowany i rozstrzelany przez Niemców 17 lipca 1942 roku na drodze z Pilawy do Łucznicy.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Grzech lenistwa (, #IP 217dc99a26) Odpowiedz

dodajmy jeszcze ,ze przez grzech totalnego lenistwa naszego miejscowego duchowieństwa oraz władz Garwolina pomimo swojej męczeńskiej śmierci ks.Juszczyk NIE został zaliczony przez Jana Pawła II do grona błogosławionych 100 duchownych męczenników ostatniej wojny.Wstyd to wielki dla miasta i nas mieszkańców.

Błogosławieni (, #IP 020d31e76b) Odpowiedz

Wielu księży w czasie II wojny zapłaciło śmiercią za działalność niepodległościową. Kościół wynosząc na ołtarze bierze jednak pod uwagę inne kryteria niźli działalność w organizacjach patriotycznych i z nią związaną śmierć.