KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Gmina Borowie: 28 gospodarstw bez szkodliwego eternitu na dachach

Dodano:
garwolin - Gmina Borowie: 28 gospodarstw bez szkodliwego eternitu na dachach

Kolejny rok w gminie Borowie realizowany jest program utylizacji azbestu, na realizację którego pieniądze pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Środki finansowe w wysokości 15 procent wartości zadania przekazuje z własnego budżetu także samorząd gminy. Dzięki temu w każdym roku z dachów znikają dalsze tysiące metrów kwadratowych eternitu.

W 2015 roku skorzystało z tej dotacji 28 gospodarstw, co spowoduje utylizację 7530 metrów kwadratowych (97,89 Mg) eternitu.

Usunięcie eternitu z dachów to wielorakie korzyści. Po pierwsze, utylizujemy eternit, przez co nasi mieszkańcy uczestniczą w poprawie warunków środowiska naturalnego, a po drugie poprawiamy estetykę naszych gospodarstw, a co za tym idzie wygląd naszej gminy.

REKLAMA:Dlatego też ważne jest, aby jak najwięcej mieszkańców gminy brało udział w tym programie. Corocznie prowadzimy szeroką akcję informacyjną o tym programie i możliwościach bezpłatnego zdjęcia z dachu i utylizacji eternitu.

Do tej pory na terenie gminy Borowie zdjęto i zutylizowano 33903 metrów kwadratowych (440,74 Mg) eternitu.


Zdjęcia: Urząd Gminy Borowie


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 4

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.