KurierGarwoliński.pl

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ul. Targowa 2A
08-400 Garwolin
tel. alarmowy 998
tel. 25 682 22 88
fax. 25 682 42 26
www.straz-garwolin.ires.pl
garwolin@mazowsze.straz.pl