KurierGarwoliński.pl

POZOSTAŁE INSYTTUCJE

Nazwa instytucjiAdresTelefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Staszica 15 B25-684 34 41
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.ul. Polna 7725-684 38 63
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne25-684 38 63
25-684 32 10
Pogotowie Ciepłownicze25-682 20 34
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1325 684 33 08; 25 684 39 57; tel./fax: 25 684 35 95; telefon alarmowy (czynny poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy): 0 601 079 113
Rejon Dróg KrajowychAleja Legionów 925-682 41 59
25-682 41 60
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinieul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska
25-682 21 54
25-682 41 62
Rejon Energetycznyul. Stacyjna 5025-684 21 20
25-684 21 27
Pogotowie Energetycznealarmowy 991
25-682 22 58
Rozdzielnia Gazuul. Mazowiecka 825-682 25 87
Pogotowie Gazowealarmowy 992
25-682 25 87
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinieul. Nadwodna 1 25-682 20 51
Urząd Pocztowyul. Kościuszki 4125-682 33 10
PKS GARWOLIN S.A.Aleja Legionów 4825-682 22 71
PKS GARWOLIN S.A. - kasa biletowa25-682 16 96
PKS GARWOLIN S.A. - informacja25-682 20 55