KurierGarwoliński.pl

URZAD MIASTA GARWOLIN

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
tel. 25 786 42 42, 25 684 34 23
fax. 25 684 34 66
www.garwolin.pl
umg@garwolin.pl

Czynny w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek-piątek 8.00 - 16.00


SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NUMERÓW
Nazwa instytucji
AdresTelefon
Burmistrz Garwolinaul. Staszica 1525 786 42 42
25 684 34 23
Zastępca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Sekretariat (centrala)
Wydział Promocji Miasta i Organizacji Urzędu
Kierownik Wydziałuul. Staszica 1525 786 42 27
promocja miastaul. Staszica 1525 786 42 35
fundusze pomocowe
ewidencja działalności gospodarczejul. Staszica 1525 786 42 38
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
licencje na przewóz osób taxi
obsługa radyul. Staszica 1525 786 42 40
archiwum urzęduul. Staszica 1525 786 42 42
Wydział Finansowy
Kierownik Wydziału, Z-ca Skarbnikaul. Staszica 1525 786 42 48
wymiar i pobór podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny)ul. Staszica 1525-786 42 19
sprawozdawczość finansowaul. Staszica 1525 786 42 23
rejestracja faktur PFRONul. Staszica 1525 786 42 22
płace
księgowość dochodów i wydatkówul. Staszica 1525 786 42 21
kasa
wymiar i pobór podatku od środków transportowychul. Staszica 1525-786 42 24
opłata targowa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Kierownik Wydziałuul. Staszica 1525-786 42 47
gospodarka lokalami komunalnymiul. Staszica 1525 786 42 46
dodatki mieszkaniowe
gospodarka nieruchomościamiul. Staszica 1525 786 42 47
podział nieruchomości
warunki zabudowy
nazewnictwo ulic
utrzymanie dróg miejskich
parkingi
rolnictwoul. Staszica 1525 786 42 43
ochrona środowiska
utrzymanie zieleni miejskiej
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Kierownik Wydziałuul. Staszica 1525 786 42 30
inwestycjeul. Staszica 1525 786 42 29
zamówienia publiczne
opinie urbanistyczneul. Staszica 1525 786 42 41
infrastruktura techniczna miasta
Wydział Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Wydziałuul. Staszica 1525 786 42 12
ewidencja ludnościul. Staszica 1525 786 42 37
dowody osobisteul. Staszica 1525 786 42 39
oświata, kultura, sportul. Staszica 1525 786 42 13
stowarzyszenia
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrul. Staszica 1525 786 42 45
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroliul. Staszica 1525 786 42 23
Miejskie Centrum Reagowaniaul. Staszica 1525 786 42 11
Urząd Stanu Cywilnegoul. Staszica 1525 786 42 26
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM  25 786 42 11
505 297 182
Straż Miejskaul. Staszica 1525 786 42 44
671 497 855