czan maj 2022

Polityka prywatnoci

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach portalu www.kuriergarwolinski.pl jest ASTON Adrian Stoń, ul. Reducin 76a, 08-404 Górzno, mail: aston@kuriergarwolinski.pl.

  Administrator zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę powierzonym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu Kuriergarwolinski.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownicy
  • mogą być proszeni o podanie informacji osobistych kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach organizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu Kuriergarwolinski.pl;.
  • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu Kuriergarwolinski.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
  Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez portal Kuriergarwolinski.pl jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia podanych przez siebie danych.
 3. Gromadzenie informacji i ich przetwarzanie
  Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem Kuriergarwolinski.pl, realizacji wykupionych usług. Twoje dane będzie przetwarzać ASTON Adrian Stoń do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Czytelników przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych i tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych. Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas udziału w konkursach, lub wymiany korespondencji podczas zakupu usług od firmy ASTON. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne między innymi do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu, w tym dokonywania transakcji i płatności, komentowania artykułów
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
  • informacji o wydarzeniach, artykułach.
 4. Udostępnianie danych
  Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach portalu Kuriergarwolinski.pl (patrz pkt 1) do celów marketingowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Prawa użytkownika
  • prawo dostępu. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii.
  • prawo sprostowania. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.
  • prawo ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • prawo sprzeciwu. W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
  • prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.
  • prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zgłoś nam taką dyspozycję mailowo na adres redakcja@kuriergarwolinski.pl .
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie e-maila na adres redakcja@kuriergarwolinski.pl. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę ASTON do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. COOKIES
  W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu Kuriergarwolinski.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, czyli krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.
 7. Linki
  Serwis zwiera przekierowania/linki do innych stron. Kuriergarwolinski.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 8. Współpracownicy
  Dane z portalu Kuriergarwolinski.pl zbierają: Google Analytics Google Adsense, Netsprint S.A. MOVIads, sp. z o.o, sp. k, Support Media Sp. z o.o. , Whitepress sp. z o.o.