KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Dariusz Rogala już nie p.o.

Dodano:
garwolin - Dariusz Rogala już nie p.o.

4 lipca odbyła się uroczystość objęcia stanowiska I zastępcy komendanta powiatowego policji w Garwolinie. Stanowisko oficjanie zajął Dariusz Rogala, który do tej pory pełnił obowiązki I zastępcy.

Podczas uroczystości p.o. komendanta wojewódzkiego policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, w obecności komendanta KPP w Garwolinie insp. Sławomira Reka, wręczył podkom. Dariuszowi Rogali rozkaz o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie. W uroczystości wzięli również udział poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, starosta garwoliński Mirosław Walicki, wicestarosta Iwona Kurowska oraz policjanci i pracownicy cywilni KPP w Garwolinie. Wszyscy zgromadzeni goście życzyli podkom. Dariuszowi Rogali sukcesów zawodowych na nowo objętym stanowisku.

Podkom. Dariusz Rogala w Policji służy od 19 lat. Służbę w policji rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku , a w 2005 roku w Garwolinie w Wydziale Kryminalnym. W 2016 roku został mianowany na stanowisko kierownika Policji w Pilawie, a od 2017r piastował stanowisko naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Od 23 lutego 2019r zostały mu powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 6

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.