KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Konsorcjum firm z Mińska wykona ul. Generała Maczka

Dodano:
garwolin - Konsorcjum firm z Mińska wykona ul. Generała Maczka

Miasto Garwolin informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Generała Maczka w Garwolinie – etap II – ulepszenie nawierzchni”.


Przedsięwzięcie zostanie wykonane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,  Mińsk Mazowiecki – lider konsorcjum i „ALTOR” Spółka z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – partner konsorcjum.
  
Miasto Garwolin otrzymało 130 tys. złotych dofinansowania na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.