Ciekawe tematy z Garwolina

Aktualne prace na odcinku S17 W. Lubelska. - W. Zakręt

Dodano:
garwolin - Aktualne prace na odcinku S17 W. Lubelska. - W. Zakręt

Budowę S17 na odcinku węzeł Lubelska - Zakręt-węzeł Lubelska realizuje warszawski oddział GDDKiA. Na odcinek od węzła Zakręt do węzła Lubelska nie ma jeszcze ZRID. Realizacja robót w terenie będzie możliwa po pozyskaniu zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID), która jest procedowana w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Bardziej zaawansowane prace są na węźle Lubelska.Węzeł Lubelska

W okresie 12 do 18 sierpnia 2019 wykonawca w zakresie robót drogowych wykonywał: zdjęcie humusu łącznice i drogi lokalne, profilowanie podłoża (łącznice i drogi lokalne), wykonanie nasypów w ciągu drogi ekspresowej S2 (strona lewa i prawa) oraz łącznice, wykopy pod drogę ekspresową S2, łącznice oraz rów przy L04, wykonanie podbudowy pomocniczej w ciągu S2 oraz łącznic, wykonanie ulepszonego podłoża (łącznice i drogi lokalne).

W zakresie robót mostowych mostowych wykonawca wykonywał: deskowanie i betonowanie elementów obiektu KD-1 (kładka dla pieszych), montaż folii kubełkowej oraz wykonanie drenażu obiektów WD-12 (wiadukt), WD-13 i WD-14 i montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-15 oraz betonowanie kap chodnikowych.

REKLAMA:


Ponadto wykonywano m.in. : kanalizację deszczową drogi ekspresowej S2, przebudowę sieci nN oraz przełączenie kolizji ul. Równej i ul. Klubowej, przebudowę gazociągu DN500 (S2), budowę drenażu drogi lokalnej, oświetlenie drogowe (montaż kabli) – drogi lokalne, wpusty uliczne na łącznicy L03, budowę konstrukcji zbiorników retencyjnych nr 1 i 2.

Odcinek od Węzła "Zakręt"  do węzła "Lubelska"

W okresie od 5 do 11 sierpnia 2019r. wykonawca prowadził prace związane z porządkowaniem terenu po rozbiórkach, zdejmował humus oraz prowadził nadzór archeologiczny i środowiskowy. Realizacja robót w terenie będzie możliwa po pozyskaniu zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID), który jest procedowany w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Budowa węzła "Zakręt" to nieco bardziej odległa przyszłość.Poniżej jedna z kilku dostępnych wizualizacji węzła.

Link do wiizaualizacji węzła Zakręt.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.