Wiadomości z Garwolina

IW w Rykach: Poziom bakterii w serze z Ryk zgodny z normami

Dodano:
garwolin - IW w Rykach: Poziom bakterii w serze z Ryk zgodny z normami

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował tydzień temu, że w serze wyprodukowanym przez SM Ryki wykryto Listeria monocytogenes. Spółdzielnia Mleczarska Ryki wycofała kwestionowaną partię sera żółtego Gouda w plastrach z obrotu. Ustalono, że partia trafiła na rynek Kanady oraz do odbiorców w Polsce. Dziś Inspektor Weterynarii w Rykach poinformował, że po badaniach w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym Puławach stwierdzono, że poziom bakterii mieści się w

 normach unijnych.Główny Inspektorat Sanitarny poinformował tydzień temu, że w serze wyprodukowanym przez SM Ryki wykryto Listeria monocytogenes. Spółdzielnia Mleczarska Ryki wycofała kwestionowaną partię sera żółtego Gouda w plastrach z obrotu. Ustalono, że partia trafiła na rynek Kanady oraz do odbiorców w Polsce. Tę informację podaliśmy na portalu Kuriergarwolinski.pl w dniu 19 sierpnia. Tego samego dnia SM Ryki wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że ilość bakterii mieści się w normach unijnych.

„Ponadto, Zarząd SM Ryki dysponuje badaniami wykonanymi na potrzeby weryfikacji tej informacji potwierdzającymi spełnienie kryteriów bezpieczeństwa żywności wg wyżej wymienionego rozporządzenia. Badania te zostały przeprowadzone w niezależnych, akredytowanych laboratoriach " - napisała SM Ryki w komunikacie.

Skierowaliśmy pytanie do Głównego Inspektora Sanitarnego o wyniki postępowania prowadzonego w tej sprawie przez Inspekcję Weterynaryjną. Rzecznik prasowy GIS skierował nas do Inspektoratu Weterynarii w Rykach. W odpowiedzi od inspektora weterynaryjnego lek.wet. Magdalena Pikulska, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rykach otrzymaliśmy pismo.

„Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach informuje, że Zakład Spółdzielnia  Mleczarska Ryki znajduje się pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Rykach. W związku z informacją otrzymaną od władz Kanady o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w serze wszczęto postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Jesteśmy w trakcie prowadzenia działań administracyjnych. Na podstawie analizy ryzyka w zakładzie zostały pobrane próbki urzędowe produktów oraz wymazy z powierzchni obszarów produkcyjnych. Badania są w toku.”
-odpisała lekarz weterynarii.

REKLAMA:


Nie ma powodu do obaw

Inspektor weterynaryjny lek.wet. Magdalena Pikulska, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach dodała, że: ” Zakład wzmógł procedury nadzoru właścicielskiego, prowadzone są intensywne badania produktów oraz wymazów sanitarnych z powierzchni w celu  identyfikacji źródła zakażenia. Wyniki ostatnich badań nie wskazują na obecność Listeria monocytogenes.”

„W kwestii otrzymanych w Kanadzie wyników informujemy, że w partii sera Gouda, w której stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w 125 g, liczba Listeria monocytogenes wynosiła poniżej 5 jtk/g. Ta sama partia sera Gouda została urzędowo zbadana w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym Puławach. Podczas tego badania stwierdzono obecność Listeria monocytogenes w 25 g badanego sera, jednak liczba bakterii  Listeria monocytogenes w badanym serze wyniosła poniżej 10 jtk/g, czyli  poniżej granicy wykrywalności zastosowanej metody badań.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r.  w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych  (Dz.Urz. UE z dnia 22.12.2005 L 338, str. 1 z późn. zm.) środki spożywcze  nie powinny zawierać mikroorganizmów, ich toksyn ani metabolitów w ilościach stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zgodnie z  kryteriami ustanowionymi w tym rozporządzeniu, jako dopuszczalny limit zanieczyszczenia żywności gotowej do spożycia bakterią Listeria monocytogenes przyjęto poziom do 100 jtk/g.

Uzyskane wyniki badań wskazują na wielokrotnie niższy poziom zanieczyszczenia sera bakterią Listeria monocytogenes, poziom ten jest zgodny z obowiązującymi w przepisach kryteriami mikrobiologicznymi dla produktów wprowadzanych do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia” -
pisze w korespondencji do KG lekarz weterynarii z Ryk.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.