Recman13 marca 2020

Wiadomości z Garwolina

Liceum w Żelechowie wspomina zmarłą dyrektor Antoninę Salwę

Dodano:
garwolin -  Liceum w Żelechowie wspomina zmarłą dyrektor Antoninę Salwę

Śp. Antonina Salwa urodziła się w Goniwilku w roku 1927. Ukończyła Szkołę Podstawową w Żelechowie, a liceum w Garwolinie. Tytuł magistra geografii uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Po skończonych studiach rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, gdzie uczyła cztery lata.

W 1955 r. podjęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie jako nauczyciel geografii. Od 1 września 1961 r. zaczęła pełnić funkcję dyrektora szkoły, którą sprawowała do 1983 r. Pracę zawodową zakończyła w czerwcu 1991 r.

Pani dyrektor była inicjatorką budowy nowej szkoły. Podczas jej kadencji, dzięki ogromnemu zaangażowaniu, liceum otrzymało imię Joachima Lelewela oraz sztandar.

Ale przede wszystkim śp. pani Antonina Salwa była wspaniałym pedagogiem i wychowawcą troszczącym się nie tylko o szkołę jako instytucję czy budynek, ale przede wszystkim o uczniów, na których jej bardzo zależało.

Będąc już na emeryturze, utrzymywała stały kontakt ze swoimi pracownikami, odwiedzając liceum podczas uroczystości, jubileuszy czy spotkań imieninowych. Zawsze interesowała się losem szkoły i swoich absolwentów, których sukcesy i osiągnięcia bardzo ją cieszyły. Nigdy nie zapomniała o swoim liceum. Przez wiele lat, póki pozwalało jej zdrowie, gościła w swoim domu nauczycieli i pracowników Lelewela, wychowanków, uczniów, aby z sentymentem wspominać przeszłość szkoły i z optymizmem patrzeć w jej przyszłość.

REKLAMA:


Msza pogrzebowa w intencji śp. Antoniny Salwy została odprawiona w Żelechowie w kościele pod wezwaniem Zwiastowania NMP. Eucharystię koncelebrowali księża – absolwenci, kazanie wygłosił ks. Zygmunt Głębicki. W oprawę mszy świętej i uroczystości pogrzebowe włączyli się nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela. Po skończonej Eucharystii ś. p. Antoninę Salwę żegnali: pani Sylwia Tomaszek jako przedstawicielka Liceum, pan Łukasz Bogusz – burmistrz Żelechowa, pani Anna Salwa- przedstawicielka rodziny.  Przed pogrzebem i po nim uczestnicy nabożeństwa mogli wpisać się do księgi kondolencyjnej, która została wyłożona w kaplicy na cmentarzu parafialnym oraz w budynku liceum.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 33

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.