KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Żelechowie

Dodano:
garwolin - Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Żelechowie

15 października w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół gminnych i przedszkola, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele emeryci.

Obecni byli również zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki z wicestarostą Iwoną Kurowską, radni powiatowi Urszula Kobielus i Krzysztof Ośka, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie Sylwia Tomaszek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie Jacek Mucha.

Gminny dzień Edukacji Narodowej jest coroczną okazją do wyróżnienia tych, którzy w sposób szczególny w bieżącym roku zasłużyli się dla żelechowskiej oświaty. Nagrody burmistrza Żelechowa otrzymali:
Elżbieta Odalska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żelechowie
Bożena Skwarek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie
Jolanta Mazurek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej
Marianna Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku
Ireneusz Biernacki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stefanowie
Marianna Błażejczyk – dyrektor Publicznego Przedszkola w Żelechowie
Siostra Dawida oraz Tomasz Gugała ze Szkoły Podstawowej w Żelechowie
Sylwia Kosińska ze Szkoły Podstawowej w Stefanowie.

REKLAMA:


Nagrodę burmistrza ze szczególnym wyróżnieniem otrzymała Małgorzata Maraszek, nauczycielka biologii w Szkole Podstawowej w Żelechowie, w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy. Wykazuje się ona nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem do wykonywanego zawodu i silnym zaangażowaniem w pracę, ale także pasją, którą potrafi dzielić się ze swoimi uczniami. W ubiegłym roku została laureatem konkursu samorządu Mazowsza – Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 w rejonie siedleckim w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. W bieżącym roku została autorem Atlasu biologii dla szkół podstawowych. Znalazła się również w gronie trzech nauczycieli żelechowskiej szkoły podstawowej – razem z Jerzym Ośką oraz Piotrem Gulą, którzy otrzymali przyznane przez ministra środowiska odznaczenia ,,Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” za propagowanie przyrody i krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody dla pracowników szkół i przedszkola za wyróżniającą pracę i osiągnięcia wręczyli również dyrektorzy poszczególnych placówek.
Gospodarz uroczystości, burmistrz Żelechowa, podkreślił ważną rolę nauczycieli w edukacji, których zadaniem jest nie tylko przekazywać wiedzę, ale również kształtować charakter młodego pokolenia. Wiedząc, że dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro, edukacja młodych pokoleń leży szczególnie na sercu żelechowskiego samorządu, dlatego organ prowadzący gminne placówki oświatowe dokłada wszelkich starań, by stwarzać dogodne warunki pracy i ułatwiać realizację stawianych przed szkołami zadań.

Z okazji obchodzonego święta burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy wykonują swoje obowiązki związane z oświatą za codzienną pełną zaangażowania pracę, za poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Przekazał wszystkim życzenia cierpliwości, niegasnącego zapału oraz satysfakcji z wykonywanej pracy oraz uznania i szacunku ze strony wychowanków i ich rodziców. Zwracając się do emerytów wyraził wdzięczność za ich obecność na spotkaniu. Podkreślił, że dziś, kiedy przebywają na zasłużonej emeryturze, spotykają się z pewnością z pamięcią byłych wychowanków. Ich pamięć oraz ich sukcesy to dowód na to, że spełnili w ich życiu bardzo ważną rolę.

Najlepsze życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty oraz wyrazy uznania za ważną i trudną pracę kształcenia dzieci i młodzieży zawarli w swoich wystąpieniach zaproszeni goście.

Na zakończenie wszyscy obchodzący swoje święto otrzymali symboliczne kwiaty. Spotkanie zakończył okolicznościowy poczęstunek.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 78

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.