KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Uczcili 225. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

Dodano:
garwolin - Uczcili 225. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

W dniu 10 października 2019r. odbyły się uroczystości związane z 225. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej i Bitwy pod Maciejowicami oraz w dniach 10-11 października XXXV Rajd Kościuszkowski organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach.

Głównym organizatorem oficjalnych obchodów kościuszkowskich był wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach przy współorganizacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Otwarciem trasy rajdowej w Korytnicy rozpoczął się Pieszy Rajd Kościuszkowski, gdzie na trasę wyruszyło 11 grup rajdowych.
Zasadniczym i niezmiennym celem maciejowickiego rajdu jest przybliżenie uczestnikom imprezy niezwykle dramatycznego i brzemiennego w skutki zdarzenia, jakim dla narodu polskiego była bitwa pod Maciejowicami, a przez to stworzenie sytuacji skłaniającej ku myśleniu kategoriami dobra narodu i sprzyjającej kształtowaniu uczuć patriotycznych.

Na trasie Rajdu rozmieszczono łącznie 9 punktów informacyjnych, na których młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach przybliżała uczestnikom Rajdu informacje historyczno-krajoznawcze dotyczące punktu, w którym się znajdują.

Docelowym punktem spotkania było Oronne i teren Publicznej Szkoły Podstawowej.
Następnie sformowano orszak, który ruszył do Maciejowic, gdzie odbyły się główne obchody.

O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. celebrowana przez ks. kan. Stanisława Marczuka proboszcza parafii Maciejowice, który w swojej homilii podkreślił znaczenie patriotyzmu w świadomości młodego pokolenia.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych, kompanii honorowej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołe oraz Orkiestry Wojskowej z Radomia przemaszerowali na maciejowicki rynek, gdzie przy pomniku Naczelnika Kościuszki odbyła się dalsza część obchodów.

Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Radomia. Dyrektor GOK w Maciejowicach, Marek Ziędalski przywitał przybyłych gości, poczty sztandarowe, młodzież uczestniczącą w XXXV Rajdzie Kościuszkowskim oraz społeczność gminy Maciejowice. Następnie głos zabrał wójt gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski. Włodarz gminy mówił jak ważna jest nasza obecność na obchodach rocznicowych, że jest to wyraz tego, że nasza historia oraz sprawy codziennej rzeczywistości mieszkańców gminy Maciejowice nie są nam obce.  - Pamięć o historii oraz rozwój i pomyślność naszej małej Ojczyzny przyświecają nam w codziennych działaniach. Ziemia maciejowicka to wspaniałe bogactwo kultury ludowej, wielka historia oraz dumni i pracowici ludzie, w których drzemie niezłomny duch kościuszkowski - podsumował wójt.

REKLAMA:


Następnie w imieniu prezesa rady ministrów głos zabrał poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak. W swoim wystąpieniu parlamentarzysta podkreślił dziedzictwo historyczne Maciejowic.

Następnie Michał Jaworski odczytał list skierowany do mieszkańców przez wicemarszałek Senatu Marię Koc.

Elżbieta Woźniak Sionek z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odczytała list ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

Głos w imieniu starosty powiatu garwolińskiego Mirosława Walickiego zabrała również Iwona Kurowska – wicestarosta powiatu garwolińskiego.

W obchodach uczestniczyli: Beata Rulak–Fryc - zastępca wójta gminy Maciejowice, sekretarz gminy Sebastian Kieliszek, przewodniczący Rady Gminy Maciejowice Jacek Łoskot wraz z radnymi, przewodniczący rady powiatu Waldemar Trzaskowski, radny powiatu garwolińskiego Krzysztof Łapacz, dyrektor Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS Kazimierz Sionek, insp. Sławomir Rek - komendant Policji Powiatowej w Garwolinie, st. kpt. Tomasz Biernacki - zastępca komendanta PSP w Garwolinie, mjr. Krzysztof Kwiatkowski - zastępca komendanta WKU w Garwolinie, ks kan. Stanisław Marczuk  - proboszcz parafii Maciejowice, ks. Bogusław Filipiuk - proboszcz parafii Samogoszcz, ks. Leon Bobrowski - proboszcz parafii Wóble – Wargocin.

Ważnym elementem uroczystości był przeprowadzony przez 1. Brygadę Pancerną Apel Poległych, po czym oddano salwę honorową dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy naczelnika.

Delegacje, które przybyły na obchody 225. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej złożyły kwiaty pod pomnikiem naczelnika na maciejowickim rynku.

Imprezą towarzyszącą był coroczny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce, gdzie w dwóch kategoriach uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych popisywali się wiedzą na temat życia Tadeusza Kościuszki oraz Insurekcji Kościuszkowskiej.

Podczas trwania Rajdu Kościuszkowskiego młodzież rywalizowała również o tytuł najlepszej grupy rajdowej. W tym roku tytuł ten przypadł Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach z opiekunem Barbarą Zalską oraz Aldoną Pawelec. Zwieńczenie Rajdu nastąpiło 11 października w Podzamczu, gdzie na młodzież czekała atrakcja w postaci mini strzelnicy oraz paintballa.

zdjecia: Monika Chodyra


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 56

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Maciejowice (, #IP 714d63625a) Odpowiedz

Lepiej powiedzcie który gudłaj te żółte szykany na rynku wymyślił! O wycince starych drzew w parku nie wspomnę

Rajd (, #IP 34fd9a4e97) Odpowiedz

Przestancie bez przerwy wymieniac tych celebrytow. Oni zawsze ci sami. Wymiencie lepiej dzieci ze szkol, ktore podjely wysilek marszu na trasie