KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Baza edukacyjna przy Publicznym Przedszkolu w Sulbinach

Dodano:
garwolin - Baza edukacyjna przy Publicznym Przedszkolu w Sulbinach

Przy Przedszkolu w Sulbinach powstała baza edukacyjna. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska obejmuje także 21 godzin warsztatów dla dzieci z placówek oświatowych gminy Garwolin, obejmujących zakres tematyczny planowanej ścieżki edukacyjnej.

Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej w warunkach terenowych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną, w tym u dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnej i turystów
odwiedzających ścieżkę w Publicznym Przedszkolu "Bajkowa Kraina" w Sulbinach.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu ornitologii i zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo - poznawcze i aspekty sprawnościowe.

Ponadto gry edukacyjne są przeznaczone dla edukatorów i nauczycieli, jako doskonałe i ciekawe uzupełnienie zaplecza dydaktycznego oraz wszystkich odkrywców przyrody.

Wybrane do ścieżki elementy infrastruktury będą stanowiły idealne miejsca wypoczynku oraz spotkań.

- Uważamy, że tak podjęty temat stwarza duże możliwości edukacyjne, w tym zwiększoną świadomość ekologiczną wśród społeczeństwa. Efektem ekologicznym zadania będzie wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz wytworzenie i pobudzenie chęci poznawczej przyrody wśród wszystkich osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną. Dziecko będzie miał możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które sprawią, że będzie człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska, w którym żyje i pracuje – mówi wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk.

Grupę odbiorców stanowić będą mieszkańcy gminy Garwolin, powiatu garwolińskiego, turyści oraz wszystkie dzieci, młodzież, uczniowie z terenu naszego powiatu, którzy poprzez organizowane przez placówki oświatowe wyjazdy na terenowe zajęcia edukacyjne na ścieżkę, zdobędą wiedzę na temat fauny i flory oraz prawidłowych postaw proekologicznych.

Gmina zorganizuje łącznie 21 godzin warsztatów dla dzieci z placówek oświatowych gminy Garwolin obejmujących zakres tematyczny planowanej ścieżki edukacyjnej.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 7

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.