KurierGarwoliński.pl

Kiermasz Lemar

Wiadomości z Garwolina

Duże wsparcie samorządu województwa dla gminy Sobolew

Dodano:
garwolin - Duże wsparcie samorządu województwa  dla gminy Sobolew

6 grudnia 2019 r. z udziałem Janiny Ewy Orzełowskiej - członka Zarządu Województwa Mazowieckiego dokonano uroczystego otwarcia inwestycji zrealizowanych w gminie Sobolew w 2019 r. przy wsparciu finansowym z budżetu województwa mazowieckiego.


Gmina Sobolew uzyskała wsparcie o łącznej kwocie 267 450,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim.
W ramach zadania objętego niniejszym sprawozdaniem zakupione i zamontowane zostały urządzenia wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim. Urządzenie sprawnościowe dla dzieci to zestaw obejmujący 3 wieże, ściankę wspinaczkową, zjazd strażacki, pomost linowy, kratownicę linową, drabinkę poziomą, trap wspinaczkowy oraz wejście trap-schody. Zamontowane urządzenia siłowni plenerowej to biegacz i ławka na pylonie.
Wysokość dotacji 10.000,00.

Modernizacja świetlicy w Kownacicy

W ramach zadania objętego wnioskiem wykonano modernizację pokrycia dachowego poprzez położenie nowej blachy oraz wymianę uszkodzonych elementów drewnianych więźby dachowej. Ponadto wykonano wentylację budynku poprzez zamontowanie rur wentylacyjnych i ich wyprowadzenie na dach. Zamontowane zostały również wentylatory.
Wysokość dotacji 10.000,00.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim

W ramach zadania objętego wnioskiem zakupione i zamontowane zostały urządzenia placu zabaw – zestaw modułowy obejmujący m.in. wieżę z podestem, ześlizg, tunel rurowy nierdzewny, trap wejściowy z liną, szczebel, liczydło i ladę, balkonik z barierą. Zamontowano również huśtawkę wiszącą Jolka 2 AB1.
Wysokość dotacji 10.000,00

Wykonanie oświetlenia na ul. Kownackiej w Sobolewie
Zadanie objęte wnioskiem polegało na wykonaniu oświetlenia ulicznego na ulicy Kownackiej w Sobolewie. Zadanie obejmowało zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego – zakupiono i posadowiono słupy pojedyncze oraz zamontowano lampy oświetleniowe wraz ze skrzynkami bezpiecznikowymi. Zamontowane oświetlenie uliczne jest energooszczędne.
Wysokość dotacji 10.000,00.

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy Sobolew
Zadanie objęte wnioskiem polegało na zagospodarowaniu terenów zielonych wokół Urzędu Gminy Sobolew. W ramach zadania zakupione zostały i posadzone wieloletnie rośliny ozdobne. Zakupiono również i dostarczono konstrukcje kwietnikowe – 2 kwietniki kaskadowe oraz 3 donice ogrodowe. Konstrukcje i donice zostały posadowione w parku przy Urzędzie Gminy Sobolew. Ukwiecenie ich zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Sobolew w ramach wydatków bieżących, ponieważ zrealizowane zostało z roślin jednorocznych.
Wysokość dotacji 10.000,00.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobolew oraz opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 gmina otrzymała 22 000,00 zł.

 

REKLAMA:


Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie
Wszystkie zadania przewidziane i założone w projekcie, zostały zrealizowane. Rozbudowano instalację elektryczną i sieci LAN dla dodatkowych 14 stanowisk. Zakupiono i zamontowano gniazda infrastruktury sieciowej. Ponadto przygotowano 14 stanowisk uczniowskich: zakupiono blaty oraz krzesła obrotowe dla uczniów. W ramach projektu doszło do zakupu sprzętu informatycznego: serwera, komputera nauczycielskiego, stanowisk uczniowskich terminalowych, tablicy interaktywnej 65” + projektor, urządzenia wielofunkcyjnego, UPS.
Zestaw interaktywny wzbogaci proces nauczania o metody wspierające aktywizację uczniów, wyposażenie ich w kompetencje techniczne i naukowe. Rozbudowanie pracowni z 10 do 24 stanowisk uczniowskich pozwala zmieniać system organizacji zajęć informatycznych ( jedno stanowisko = jeden uczeń), ograniczając liczbę godzin informatyki ze względu na wymuszony stanem pracowni podział uczniów na grupy.
Wysokość dotacji 40 100,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie za środków samorządu Województwa Mazowieckiego na sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla strażaków oraz na remont dachu na budynku strażnicy. Do jednostek OSP trafił m.in. agregat prądotwórczy, turbowentylator oddymiający i sprzęt specjalistyczny.
W ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019, na remont dachu strażnicy OSP Ostrożeń samorząd otrzymał 12 400,00 zł.

Wymiana trawy na boisku „ORLIK”
Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy zostało dofinansowane przez samorząd województwa kwotą: 95 250, 00 zł.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 36

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.