KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Przejścia dla zwierząt poprawiają bezpieczeństwo (wideo)

Dodano:
garwolin - Przejścia dla zwierząt poprawiają bezpieczeństwo (wideo)

GDDKiA budując sieć nowoczesnych dróg szybkiego ruchu, nie tylko polepsza jakość podróżowania użytkowników autostrad i ekspresówek, ale również szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nowe trasy bardzo często przecinają szlaki migracji dzikich zwierząt i aby umożliwić zwierzętom swobodę w przemieszczaniu, konieczna jest budowa przejść dla zwierząt. Ich lokalizacja jak i wielkość, zapisane są w decyzji środowiskowej. Przejścia dla zwierząt, w połączeniu z ogrodzeniem dróg szybkiego ruchu, zwiększają

również bezpieczeństwo użytkowników dróg. Takie przejścia są zlokalizowane również na terenie powiatu garwolińskiego.Na odcinku od Gończyc do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego są 4 przejścia:
- przejście dolne dla zwierząt dużych (oznaczenie na mapie PZD29a Michałki, gmina Sobolew)
- przejście dolne dla zwierząt dużych zintegrowane z mostem na Korytce (oznaczenie na mapie MS/MD30, Wola Korycka, gmina Trojanów)
- przejście dolne dla zwierząt dużych zintegrowane z mostem na Okrzejce (oznaczenie na mapie MS37 – Żabianka, gmina Trojanów)
- przejście dolne dla zwierząt średnich (oznaczenie na mapie PZD39 – Ruda, gmina Trojanów)

Gończyce - Garwolin

- przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z wiaduktem drogowym (oznaczenia na mapie MD 22 Józefów, gmina Górzno)
- przejście górne dla dużych zwierząt - szeroka kładka nad drogą - (oznaczenie na mapie PZG 23, między Górznem a Potasznikami)

Odcinek Garwolin-Kołbiel
Na odcinku Garwolin – Kołbiel są dwa przejścia górne dla zwierząt dużych oznaczone na mapie jako WEG-1( las w Puznówce) i WEG-2 (las w Miętnem).Poza powiatem garwolińskim
Poza powiatem garwolińskim od granicy województwa mazowieckiego do węzła Kurów Zachód będzie 11 przejść dla zwierząt. Pomiędzy węzłem Lubelska i obwodnicą Kołbieli nie ma przejść górą dla dużych zwierząt.

Przejścia dla zwierząt to obiekty inżynierskie
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem podstawą budowy przejść dla zwierząt są zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nakłada ona na inwestora obowiązek budowy określonej liczby, typu i wielkości przejść w konkretnych lokalizacjach.

Nawet jeżeli powstają jako samodzielne konstrukcje, traktowane są jako obiekty inżynierskie i muszą spełniać wszystkie wymogi przepisów prawa budowlanego. Tak samo jak wszystkie pozostałe elementy infrastruktury drogowej. Konstrukcja przejść dla zwierząt, z jednej strony musi zapewnić wypełnienie wszystkich przewidzianych dla nich funkcji przyrodniczych, ale także musi zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z dróg wszystkim użytkownikom.

Z tego też powodu przejścia dla zwierząt w większości przypadków są wykonywane w tej samej technologii oraz z takich samych materiałów co pozostałe drogowe obiekty inżynierskie. Wszystkie aspekty dotyczące parametrów technicznych są zawarte w projekcie budowlanym, a z punktu widzenia przepisów prawa realizacja przejść dla zwierząt jest możliwa tylko po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Co wpływa na koszt przejść dla zwierząt?
Aby przejście mogło zostać wybudowane, szczególnie w przypadku przejść górnych, potrzebne jest również miejsce, a co z tym się wiąże zakup dodatkowego gruntu. Jednostkowe koszty przejść dla zwierząt zwykle kształtują następujące elementy: gatunki zwierząt występujące na danym obszarze, typ przejścia, rozmiar przejścia, ukształtowania terenu, warunki gruntowe (bardzo często grunt pod budowę przejścia musi zostać wzmocniony), cena materiałów budowlanych, cena gruntu.

W przypadku kosztów przejść, w odniesieniu do wartości całej inwestycji, istotnie wpływa element zagęszczenia przejść na danym odcinku drogi. Przy czym w praktyce okazuje się, że każda inwestycja drogowa charakteryzuje się innymi warunkami gruntowymi oraz uwarunkowaniami terenowymi, co przekłada się bezpośrednio na koszty przejść. W przypadku realizacji inwestycji na obszarze całego kraju cena budowanych przejść jest wypadkową wielu elementów i jest ściśle powiązania z charakterystyką danej inwestycji. W związku z tym koszt każdego przejścia będzie różny.

Dla przykładu, średni koszt budowy 1 kilometra drogi szybkiego ruchu to ok. 36 mln zł, a górnego przejścia dla zwierząt to ok. 11 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę udział kosztów budowy urządzeń ochrony środowiska to stanowią one ok. 11 proc. całkowitych wydatków na realizację inwestycji, z czego przejścia dla zwierząt to ponad 6,5 proc.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 3

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.